Jaunumi 2016 /

Simtiem dejotāju pārsteidz garāmgājējus, liekot aizdomāties par plastmasas maisiņu radīto vides piesārņojumu

Atpakaļ

Piektdien, 23.septembrī, laukums pie T/C „Origo” pārvērtās iespaidīgā uzvedumā, kur deja satikās ar mākslu, piesārņojums un tā izraisītās sekas – ar risinājumu. Tam visam pa vidu – nejauši garāmgājēji, kurus „Zaļā josta” kopā ar sabiedrībā populāriem radošo industriju pārstāvjiem aicināja aizdomāties par plastmasas maisiņu pārmērīgā patēriņa radītajām problēmām, ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, kā arī iepazīstināja ar alternatīvu plastmasas iepakojumam – biopolimēriem.

Paužot savu nostāju pret vides piesārņojumu ar plastmasas iepakojumu, akcijā “Esi dabai draudzīgs – ierobežo plastmasas maisiņu patēriņu!” aktīvi iesaistījās horeogrāfs Agris Daņiļēvičs kopā ar deju skolas “Dzirnas” deju kolektīviem, māksliniece Elita Patmalniece, vides aktīvists Māris Olte, žurnālisti Ģirts Timrots un Sandijs Semjonovs.

Akcijas laikā simtiem deju skolas „Dzirnas” dejotāju A. Daņiļēviča vadībā pārvērta stacijas laukumu milzu deju uzvedumā, kurā, iesaistot garāmgājējus, tika izdejots plastmasas maisiņa dzīves cikls, emocionālā dejā stāstot par dabas un cilvēka mijiedarbību, mīlestību un nāvi, izdejojot gan piesārņojuma problemātiku, gan cilvēka iespēju ar savu rīcību uzlabot vides stāvokli. Vienlaikus uz lielā ekrāna tika demonstrēta S. Semjonova veidotā vides filma „Plastmasas maisiņa ceļš”, kurā atklājās šausminoši dokumentāli kadri no pasaules piesārņotākajām vietām un plastmasas iepakojuma radītā piesārņojuma dēļ cietušajiem dzīvniekiem un putniem. Savukārt daudz košākas un priecīgākas noskaņas akcijas dalībniekiem radīja māksliniece E. Patmalniece, aicinot iesaistīties kopīgas gleznas tapšanā ar tīru, zaļu Latviju tās vidū.

„Zaļā josta” akcijas laikā iepazīstināja sabiedrību ar biopolimēru iepakojuma materiālu. Lai arī no dabīgiem materiāliem izgatavotie biodegradējamie polimēri tiek plaši pielietoti visā pasaulē, efektīvi aizstājot plastmasas izstrādājumus, tomēr Latvijā šis iepakojuma materiāls vēl ir tikai ieviešanas stadijā. Tāpēc akcijas dienā „Zaļā josta” garāmgājējus cienāja ar videi draudzīgā biopolimēru maisiņā iesaiņotiem gardiem Latvijā augušiem āboliem, aicinot iedzīvotājus ikdienā mazāk lietot plastmasas iepirkumu maisiņus.

“Zaļā josta” izsaka sirsnīgu pateicību akcijas radošajai komandai un sadarbības partneriem: Agrim Daņiļevičam, Elitai Patmalniecei, Mārim Oltem, Ģirtam Timrotam, TC “Origo”, SIA “Clean R”, SIA “SidusNet” par atbalstu un ieguldīto darbu akcijas radīšanā un norisē.