Jaunumi 2016 /

Skolēni atkritumu šķirošanu uzskata par normālu un pašsaprotamu ikdienas sastāvdaļu

Atpakaļ

Latvijas izglītības iestādēs regulāri tiek rīkotas vides izglītības aktivitātes, konkursi un speciālistu vieslekcijas, mācot bērniem saudzēt dabu, šķirot atkritumus, taupīt resursus. Rezultātā bērni un jaunieši ir sabiedrības zinošākā un erudītākā daļa, kas uz videi draudzīgu rīcību ikdienā pamudina arī mājiniekus, nozīmīgi mainot visas sabiedrības vides apziņu un rīcību. Kā liecina pedagogu novērojumi, skolēni uzskata atkritumu šķirošanu par normālu un pašsaprotamu ikdienas sastāvdaļu.

“Zaļā josta” ik gadu apvieno tūkstošiem skolēnu un bērnu dārzu audzēkņu kopīgam mērķim – minimāli pamainot ikdienas ieradumus un pieliekot nedaudz pūles, palīdzēt padarīt vidi ap mums tīrāku, šķirojot atkritumus un nododot pārstrādei makulatūru un izlietotās baterijas. Lai iesaistītu aizvien plašāku sabiedrības daļu otrreizējo izejvielu vākšanā pārstrādei, tiek rīkots konkurss “Tīrai Latvijai!”, ar mācību iestāžu starpniecību no visas Latvijas vācot makulatūru un izlietotās baterijas. Lai arī katru gadu šādā veidā “Zaļā josta” pārstrādei nogādā aizvien lielāku apjomu vērtīgu otrreizējo izejvielu, tomēr prakse liecina, ka skolēni iesaistās konkursā nevis balvu vai sacensības gara vadīti, bet gan tādēļ, ka uzskata atkritumu šķirošanu par neatņemamu ikdienas sastāvdaļu.

“Zaļā josta” otrreizējās izejvielas ar skolu un bērnu dārzu palīdzību vāc jau vairāk nekā 10 gadus pēc kārtas. Pērn izdevies pārstrādei nogādāt 1185,4 tonnas makulatūras un nepilnas 28 tonnas izlietotu bateriju. Tas ir par 102 tonnām makulatūras un 5 tonnām bateriju vairāk nekā iepriekšējā mācību gadā. Konkursu rezultāti ir iespaidīgi un rada būtisku šķiroto atkritumu pārstrādes plūsmu valsts mērogā.

“Mums ir izveidojusies stabila ilgtermiņa sadarbība ar Latvijas izglītības iestādēm,” norāda Jānis Lapsa, SIA “Zaļā josta” valdes priekšsēdētājs, “jo skolas jau pirms mācību gada sākuma interesējas par iespējām iesaistīties “Zaļā josta” rīkotajās aktivitātēs, konkursos. Uzskatām, ka skolēnu izglītošana un motivēšana sniedz nozīmīgu ieguldījumu visas sabiedrības vides izglītībā, jo bērni iegūtās zināšanas un iemaņas nes mājās, mudina vecākus rīkoties videi draudzīgi. Tieši bērnu uzstājības dēļ daudzas ģimenes sākušas šķirot atkritumus mājās, kas uzskatāmi parāda, ka mūsu darbs nav bijis veltīgs.”

Daudzas mācību iestādes iesaistās otrreizējo izejvielu vākšanas konkursos katru gadu. Viena no tām – Daugmales pamatskola, kuras audzēkņi iepriekšējā mācību gadā ieguva 10.vietu makulatūras vākšanas konkursā, pārstrādei nododot 12,3 tonnas nevajadzīgu papīru. Kā norāda Daugmales pamatskolas skolotāja Žanete Ceļmalniece, skolēni nevis aktīvi vāc otrreizējās izejvielas, bet gan neizmet ārā to, ko iespējams pārstrādāt. “Mēs necenšamies iegūt uzvaras konkursos, jo tik daudz izlietotā papīra un baterijas mums vairs nav, visi vietējie šķūņi un pagrabi ir iztīrīti. Bērniem svarīgākais ir tas, ka viņu izlietotais papīrs, vecais žurnāls, avīze, reklāmas buklets vai vecā baterija nonāk pārstrādē,” stāsta Ž.Ceļmalniece.

Otrreizējo izejvielu vākšana no skolas līmeņa vienmēr pāraug pilsētas vai pat pagasta mērogā. Skolēni iesaista savus vecākus, vecvecākus, radus un draugus makulatūras savākšanā. Vecāki darbavietās arī neizmet izlietoto papīru, un tad tas tiek nogādāts skolā. Daugmales pamatskolas audzēkņiem pērn izdevies iesaistīt arī vietējo bibliotēku, uzstādot tur kasti ar uzrakstu “Katrs grams ir svarīgs” un aicinājumu šajā kastē izmest kaut vai čeku vai autobusa biļeti. Kā atklāj Ž.Ceļmalniece, neizpaliek arī kaimiņu apstaigāšana un viņu izlietotā papīra savākšana. Iepriekšējos gados skolai izlietotās baterijas palīdzēja vākt Ķekavas novada domē municipālās policijas darbinieki.

Ar katru mācību gadu vides izglītība tiek aizvien aktīvāk integrēta mācību procesa gaitā. Daugmales pamatskola ir ieguvusi Ekoskolas statusu, tādēļ vides izglītības aktivitātes tiek rīkotas regulāri. Skolā gaiteņos ir atkritumu urnas tieši izlietotajam papīram un plastmasai, katrā mācību telpā ir kaste izlietotajam papīram. Katru gadu notiek erudīcijas pasākums, kas veltīts Ekoskolas gada tēmai un citiem ar vides izglītību saistītiem jautājumiem. Divus gadus mākslas dienās skolēni veidoja objektus no lietām, kas reiz jau izmantotas, piemēram, auto no plastmasas pudelēm vai no veciem diskiem. Pirmo klašu skolēniem mācību gada sākumā tiek demonstrētas “Zaļā josta” īsfilmas par papīra un bateriju otrreizējo pārstrādi un atkritumu šķirošanas nozīmi.

Šobrīd norisinās izglītības iestāžu reģistrācija otrreizējo izejvielu vākšanas konkursam “Tīrai Latvijai!” 2016./2017. mācību gadam. Pašlaik otrreizējo izejvielu vākšanai pieteikusies 191 izglītības iestāde makulatūras vākšanas disciplīnai un 157 izglītības iestādes izlietoto bateriju vākšanai. Pārstrādei nogādātas pirmās 25,6 tonnas makulatūras. Pieteikties konkursam iespējams līdz 2016.gada beigām “Zaļā josta” mājaslapā www.zalajosta.lv. Makulatūrai ŠEIT, baterijām ŠEIT.