Jaunumi 2011 /

Skolēnu lielie darbi mazajai, zaļajai Latvijai

Atpakaļ

Ar mudinājumu izturēties atbildīgi pret apkārtējo vidi un dabas resursu saudzēšanu, „Zaļā josta” arī šajā mācību gadā ir aicinājusi Latvijas skolas piedalīties makulatūras vākšanas konkursā „Tu vari izglābt…” un bateriju vākšanas konkursā „Būsim atbildīgi!”.

Šogad bateriju vākšanas konkursam jau pietiekušās, pārsniedzot iepriekšējo gadu dalībnieku skaitu, vairāk kā 200 izglītības iestādes, tai skaitā pirmsskolas izglītības iestādes, turpretim makulatūras vākšanas sacensībās pieteikušās 300 izglītības iestādes no visas Latvijas. Skolēni visaktīvāk iesaistījušies no Kurzemes, Vidzemes un Latgales.

Abu konkursu mērķis ir mudināt skolēnus šķirojot atkritumus un piešķirot tiem otru mūžu, pašiem rūpēties par vidi sev apkārt un mācīt darīt to citiem.

Makulatūras vākšanas konkurss noris līdz 15. martam un jau aprīļa beigās būs zināmas čaklākās skolas, kas saņems balvas. Kopumā  no skolām jau ir savāktas aptuveni 234 tonnas makulatūras un 5 tonnas izlietoto bateriju. Izlietoto bateriju konkursā uzvarētāji būs zināmi pēc bateriju izvešanas no skolām, kas turpināsies līdz 1. aprīlim.

Lai pārliecinātos kā bērniem sokas,  „Zaļā Josta” devās uz Ogres pamatskolu. Ogres pamatskola ir viena no čaklākajām skolām makulatūras un bateriju savākšanā, kas kopumā jau ir savākusi vairāk kā 500 kg izlietoto bateriju un 7.38 tonnas makulatūras.

Kā atzina Ogres pamatskolas 5.a klases audzinātāja Jolanta Bardovska, ka praktiski visi 500 skolēni, sākot no 1. līdz 6. klasei, piedalās SIA „Zaļā josta” abos izsludinātajos konkursos. Skolas panākumu atslēga ir izsludinātais konkurss skolā – sacensība starp klasēm. Kā apbalvojums skolas aktīvākai klasei būs dāvana – ekskursija, kas šobrīd kalpo kā dzinulis ikvienam skolniekam un atalgojums par labo veikumu. Ekskursija ir plānota Līgatnē un tās apkārtnē, tai skaitā ekskursija uz  „Papīrfabriku ”Līgatne””, kur skolēni varēs aplūkot kāds ir makulatūras pārstrādes process – kā vecais papīrs pārtop jaunā produktā.  

„Bērni ir aktīvi un radoši. Liela sadarbība un atsaucība ir no skolēnu vecākiem”, atzīst 5.a klases audzinātāja. Paralēli skola aktīvi iesaistās citos ar vides aizsardzību saistītos projektos, kas papildina viens otru, proti, dalība skolas projektā „Mežs bērna acīm”, mežu stādīšanas projektā un citos projektos, kas tieši saistīti ar meža un apkārtējās vides izzināšanu.

Direktora vietniece Aija Sirsniņa atzina, ka nozīmīgs stimuls skolai ir saņemtais zīmēšanas papīrs par katru savākto tonnu makulatūras no „Papīrfabrikas „Līgatne”” konkursa „Tu vari izglābt…” ietvaros. „Skolēniem noteikti ir jāveicina sacensības gars, skolām rīkojot iekšējo konkursu savā skolā. Galvenais gandarījums, ka bērni māca savu ģimeni rīkoties videi draudzīgi un izprot paši tā nepieciešamību. Ģimenē bērns māca to pašu bateriju neizmest kopējā atkritumu tvertnē, bet pats atnesīs uz skolu vai arī uz kādu lielveikalu, kur var nodot izlietotās baterijas”, uzskata direktores vietniece.

Uz jautājumu, kāpēc jāvāc makulatūra, Ogres pamatskolas centīgākie skolēni no 5.a klases atbild bez vilcināšanās: „Lai saudzētu mežus un šo savākto makulatūru varētu pārstrādāt jaunā papīrā, neizcērtot tos.” Savukārt uz jautājumu, kāpēc ir jāvāc baterijas, bērni atbild, ka tās rada ļaunu kaitējumu videi, ja tās vienkārši tiek izmestas kopējos atkritumos, piebilzdami, ka visu jau esot uzzinājuši, noskatoties SIA „Zaļā josta” īsfilmu par bateriju pārstrādi „Bateriju Ceļš”.

 Pēc SIA „Zaļā josta” apkopotajiem datiem par dalībnieku skaitu gan makulatūras, gan bateriju vākšanas konkursos, kā allaž aktīvākās skolas ir no Latvijas reģioniem. Kā atzīst Rīgas izglītības iestāžu pedagogi, iemesls pasīvai aktivitātei ir saistīta ar apgrūtināto makulatūras uzglabāšanu Rīgas skolās. Skolām nav papildus telpas vai ēkas, kur tās varētu uzglabāt savākto makulatūru, turpretim vairums lauku skolām pastāv šāda iespēja, kur makulatūras vākšana un uzglabāšana ir vienkāršāka.

Makulatūras vākšanas konkursu „Zaļā josta” īsteno sadarbībā ar SIA „Papīrfabrika „Līgatne”” un A/s „Latvijas Valsts meži”. Bateriju konkursa ilggadējie atbalstītāji ir SIA „Zaļās josta” sadarbības partneri – A/S „BAO”, SIA „Latvijas Elektrotehnikas Apsaimniekošana” .