Jaunumi 2012 /

Sulu un piena paku vākšanas kampaņa „Šķiro pakas!”

Atpakaļ

SIA „Zaļā josta” sadarbībā ar SIA „Papīrfabrika „Līgatne”” izsludina sulu un piena paku vākšanas kampaņu „Šķiro pakas” Latvijas skolām un pirmsskolas izglītības iestādēm, aicinot bērnus aktīvi iesaistīties tukšu tetrapaku un elopaku, turpmāk Kartona paku, vākšanā. Kampaņas mērķis ir rosināt bērnus un jauniešus rīkoties videi draudzīgi, saudzējot dabas resursus un apkārtējo vidi, kā arī pievērst bērnu un jauniešu uzmanību izlietoto dzērienu un piena izstrādājumu kartona iepakojuma šķirošanas un otrreizējās pārstrādes esamībai Latvijā.

Kampaņas nolikums

Uzaicinājuma vēstule

Dalība kampaņā

Kampaņā aicinātas piedalīties pirmsskolas izglītības iestāžu, vispārējās izglītības iestāžu un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu grupas no visas Latvijas, turpmāk Dalībnieki.

Lai pieteiktos paku vākšanā, Dalībnieki reģistrējas kampaņas mājas lapā www.skiropakas.lv. Reģistrācija norisinās no šī gada 1. februāra līdz 29.februārim, izveidojot savu profilu elektroniskajā datu bāzē. Dalībnieki Kartona pakas vākt un reģistrēt savākto Kartona paku skaitu var kopš pirmās kampaņas norises dienas, tādējādi audzējot savu „Virtuālo mežu” kampaņas mājas lapā www.skiropakas.lv un pietuvinot Dalībnieku komandu uzvarai.

Kampaņas norises kalendārais plāns

Norises laiks

Aktivitāte

2012. gada 01. februāris

Kampaņas izsludināšana

2012. gada 01. februāris līdz 29. februāris

Reģistrēšanās kampaņai www.skiropakas.lv

2012. gada 01. februāris līdz 29. februāris 

Aktīvākā paku vācēja reģistrācijas pirmais posms www.skiropakas.lv

2012. gada 01. marts līdz 15. aprīlis

Aktīvākā paku vācēja reģistrācijas otrais posms www.skiropakas.lv

2012. gada 15. aprīlis

Savākto paku reģistrēšanas beigu termiņš www.skiropakas.lv

2012. gada 16. aprīlis līdz 30. aprīlis

Savākto paku izvešana no izglītības iestādēm

2012. gada 02. maijs

Kampaņas rezultātu paziņošana

2012. gada maijs

Svinīgais kampaņas noslēguma pasākums un uzvarētāju apbalvošana

 

Virtuālais mežs

Piedaloties kampaņā, izglītības iestāžu audzēkņi varēs sekot līdzi savam ieguldījumam vides saudzēšanā. Par katrām 100 pārstrādei nodotām Kartona pakām dalībnieka profilā „izaugs” viens virtuāls koks. Aktīvi vācot tukšos kartona dzērienu iepakojumus, skolēni varēs audzēt savus virtuālos mežus, kā arī salīdzināt un novērtēt, cik lielu virtuālo meži ir izaudzējuši citi kampaņas dalībnieki.

Uzvarētāju noteikšana un balvas

Kampaņas uzvarētāji tiks noteikti pēc kopējā dzērienu paku savāktā daudzuma (kg) uz vienu Dalībnieka grupas vai klases audzēkni.  Konkursa organizatori apbalvos pirmo trīs vietu ieguvējus, sniedzot lielisku iespēju pirmās vietas ieguvējam doties ekskursijā uz piedzīvojumu parku „Mežakaķis”, otrās vietas ieguvējs varēs doties ekskursijā uz „Papīrfabriku „Līgatne””, savukārt trešās vietas ieguvējs apmeklēs Piena profesora skolu „Rīgas piena kombinātā”. Ar specbalvām apbalvos arī aktīvākos individuālos paku vācējus un aktīvākās Dalībnieku komandas.

Paldies atbalstītājiem

SIA „Zaļā josta” pateicas kampaņas atbalstītājiem – A/s „ Rīgas Piena Kombināts”, A/s„Cēsu alus”, piedzīvojumu parkam „Meža kaķis”, SIA „Futurus Food”.

Atbildīgā persona par Kampaņas norisi:

Ilze Fīlipa

SIA „Zaļā josta” pārstāve

Tālr.: 6 78083112, mob.tālr.: 2 7099097

E-pasts: ilze.filipa@zalajosta.lv

www.zalajosta.lv

Atbildīgā persona par reģistrēšanos Kampaņai un Kartona paku izvešanu:

Džeina Ontensone

SIA „Papīrfabrika „Līgatne””

Mob.tālr.: 2 6621613

E-pasts: makulatura@pf-ligatne.lv

www.makulatura.lv www.pf-ligatne.lv