Jaunumi 2019 /

Sveicot konkursa “Dzīvo zaļi” laureātus, Lubānā tiks rīkots vides izglītības pasākums

Atpakaļ

SIA “Pilsētvides serviss” un “Zaļā josta” aicina Lubānas novada vispārizglītojošo iestāžu skolēnus apmeklēt vides izglītības pasākumu, kas 13. februārī plkst. 12.00 notiks Lubānas Pilsētas klubā. Pasākuma laikā tiks paziņoti un apbalvoti konkursa “Dzīvo zaļi” uzvarētāji, kā arī skolēniem būs iespēja apmeklēt SIA “Zaļā josta” saistošo lekciju par atkritumu šķirošanas nozīmi, piedalīties interaktīvās spēlēs par vides aizsardzības tematiku un apskatīt konkursam iesūtīto radošo darbu izstādi.

Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums SIA “Pilsētvides serviss” jau otru gadu pēc kārtas organizē vides izglītības konkursu “Dzīvo zaļi”. Šogad konkursā bija aicināti piedalīties Balvu un Lubānas novadu skolu audzēkņi. Konkursa mērķis bija veicināt skolēnu, skolotāju un pastarpināti arī skolēnu vecāku teorētiskās un praktiskās zināšanas par atkritumu šķirošanu un videi draudzīgu atkritumu apsaimniekošanu dabas saudzēšanas nolūkos. Abos novados konkursam tika iesūtīti vairāki radošie darbi, kuri liecina par skolēnu interesi un ievērojamām zināšanām par atkritumu šķirošanas nozīmi un videi draudzīgu saimniekošanu kopumā, kā arī par iespējām šķirot atkritumus un samazināt to daudzumu mājas apstākļos. 

“Atkritumu šķirošana ir veids, kā ikviens no mums var ikdienā gādāt par taupīgu dabas resursu izmantošanu. Tā ir viens no efektīvākiem veidiem, kā samazināt gružu apjomu, jo šķirošanas rezultātā tiek radītas otrreizēji pārstrādātas izejvielas jaunu preču ražošanai, taupīti dabas resursi un mazinās cilvēka kaitējums apkārtējai videi. Konkursa dalībnieki ir paveikuši lielu darbu – konkursam iesūtītajos darbos ir vērojami ne vien risinājumi videi draudzīgai saimniekošanai un otrreizēji pārstrādājamo materiālu izmantošanai ikdienā, bet arī padziļinātā analīze par to, kā tad pareizi ir jāveic atkritumu šķirošana, kādas lietas var tapt no pārstrādājamiem materiāliem, un kādās jomās līdz ar to var samazināt atkritumu daudzumu. Priecē arī tas, ka ik gadu konkursam iesūtīto darbu apjoms pieaug – šogad Lubānā bija saņemti 23 pieteikumi, bet Balvos 17,” par konkursa norisi stāsta SIA “Pilsētvides serviss” valdes loceklis Jurģis Ugors.

Lubānas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks pauda viedokli: “Esam gandarīti, ka uzņēmums, kas sniedz Lubānas novadā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus, ir arī sociāli atbildīgs. Ar konkursa palīdzību SIA “Pilsētvides serviss” veic gan sabiedrības izglītošanas darbu dabai draudzīgo ieradumu veidošanā, gan nostiprina jaunajā paaudzē pareizus sadzīves atkritumu šķirošanas paradumus. Nereti tieši bērni ir tie, kas savās mājās var mainīt tik ierasto kārtību citā gultnē. Esam pateicīgi SIA “Pilsētvides serviss” par iniciatīvu šī konkursa organizēšanā!”

Konkursam “Dzīvo zaļi” savus pieteikumus ir iesūtījuši skolēni vecuma grupās no 1. līdz 12. klasei. Šobrīd notiek radošo darbu vērtēšana un uzvarētāju noteikšana. Uzvarētāji un simpātiju balvu ieguvēji tiks paziņoti noslēguma pasākumā 13. februārī Lubānas Pilsētas klubā plkst. 12:00-15:00, (Tilta ielā 14, Lubānā). SIA “Pilsētvides serviss” aicina uz vides izglītības pasākumu visus Lubānas novada skolēnus un skolotājus, lai kopā veicinātu atkritumu šķirošanas kultūras attīstību, likvidētu “baltos plankumus” attiecībā uz atkritumu šķirošanas procesu un iespējām Lubānas novadā, ka arī saistošā veidā bērnu uzvedībā izkoptu atkritumu šķirošanas ieradumu.