Jaunumi 2007 /

Talka Cēsīs

Atpakaļ

2007. gada 15. septembrī no 11.00 līdz 16.00 Cēsu Vēstures un mākslas muzeja dārzā SIA „Zaļā josta” ar saukli „Tīrai Latvijai!” atbalstīja Cēsu pilsētas domes un projekta „Pēdas” kopīgi rīkoto akciju – talku „Pēdas iepēdo Cēsīs!”.

Talkas laikā tās dalībnieki tuvākās apkārtnes mežā atrada un savāca visdažādākos atkritumus – sākot no apģērbiem un apaviem, beidzot pat ar faksa aparātu, kurš bija izmest tam nepiemērotā vietā – dabā, tādējādi kaitējot apkārtējai videi. Talcinieku atsaucība bija tiešām liela, viņus nespēja nobiedēt pat sliktie laika apstākļi. Talkā piedalījās vairāk nekā 200 cilvēku, no kuriem lielākā daļa bija skolēni. Čaklākie talcinieki tika apbalvoti, kā arī visi talkas dalībnieki piedalījās vērtīgu balvu izlozē.

SIA „Zaļā josta” atbalstīja pasākumu ar informatīvajiem materiāliem – grāmatām, darba burtnīcām un bukletiem, informēja apmeklētājus par atkritumu šķirošanas un otrreizējās pārstrādes nozīmi. Pasākuma jaunākos apmeklētājus izklaidēja SIA „Zaļā josta” ezītis Jostiņš. Apmeklētāji tika iesaistīti dažādos konkursos un zināšanu pārbaudēs par atkritumu šķirošanu, par pareizām atbildēm saņemot jaukas dāvanas no SIA „Zaļā josta”. Pasākuma laikā SIA „Zaļā josta” pārstāvji dalīja atkārtoti izdoto grāmatiņu jaunāko klašu skolēniem „Draudzēsimies”, bet pedagogi varēja saņemt „Rokasgrāmatu vides izglītībā”. Visiem apmeklētājiem tika nodrošināta iespēja nodot izlietotās baterijas speciāli tam paredzētā konteinerī no „BAO”.