Jaunumi 2024 /

Tekstila ražotāju atbildības sistēma – stimuls inovācijām tekstila pārstrādē un biznesa iespējas

Atpakaļ

Ik gadu Eiropas Savienībā (ES) tiek izmests ap 12,6 miljoniem tonnu tekstila jeb gada laikā viens cilvēks izmet vidēji ap 15 kilogramiem. Tiek lēsts, ka šai nozarei ir ceturtā augtākā ietekme uz vides un klimata pārmaiņām, ko pārspēj tikai pārtikas ražošana, būvniecība un transports, liecina  Eiropas Komisijas (EK) dati.

Tāpēc ES ieviestā tekstila ražotāju atbildības sistēma, kas Latvijā stāsies spēkā no šā gada 1. jūnija, ir loģisks solis, jo pēc burta direktīvas mērķis ir mazināt šos atkritumus, pēc gara – stimulēt tekstila pārstrādes inovācijas, jo līdz šim šajā nozarē tās ir bijušas kūtras. Savukārt no 2025. gada tekstila atkritumu dalītā šķirošana būs obligāta visiem un visām ES dalībvalstīm.

Pašlaik konkrēti ministru kabineta noteikumi, kas definēs, kas tieši būs tekstils likuma izpratnē Latvijā, kā darbosies ražotāju atbildības sistēma un kādi ir sasniedzamie mērķi, vēl tikai tiek izstrādāti. Taču jau Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna 2021.–2028. gadam dati liecina, ka tekstila dalītajai apsaimniekošanai ir loma kopējā sadzīves atkritumu apjoma mazināšanā.

“Scenārijos tiek aprēķināts, ka līdz ar paplašinātās ražošanas atbildības piemērošanu no 2024. gada un turpmāk katru gadu atsevišķu atkritumu grupu ­– tekstila, mēbeļu, būvmateriālu, plastmasas un pārtikas atkritumu – apjoms samazināsies par 1%. Rezultāti parāda, ka šādi līdz 2035. gadam izdosies samazināt nešķiroto sadzīves daudzumu kopumā par 150 tūkstošiem tonnu,” skaidro ražotāju atbildības sistēmas uzņēmuma “Zaļā josta” valdes priekšsēdētājs Jānis Lapsa.

Citos aprēķinos plānots, ka 2024. un 2025. gadā tekstila atkritumu īpatsvars sadzīves atkritumos mazinās par 5%, salīdzinot ar iepriekšējo periodu, 2026. gadā – par 7% un tā joprojām. Līdz brīdim, kad 2035. gadā sadzīves atkritumos būtu jānonāk vien 8465 tonnām tekstila, pretstatā ar 2024. gada prognozēto rādītāju – 23 256 tonnām.

Pēta un meklē iespējas pārstrādāt tekstilu “no šķiedras līdz šķiedrai”

Globālais konsultāciju uzņēmums “Mckinsey” norāda, ka 85% no tekstila atkritumiem veido patērētāju apģērbs un mājas tekstils, piemēram, aizkari, dvieļi, palagi un tā joprojām. Līdz šim tekstilu, ko nevar izmantot atkārtoti, pārsvarā sadedzina koģenerācijas rūpnīcās vai noglabā poligonā.

Atkritumus var mazināt dažādos veidos, piemēram, mazinot patēriņu, ražojot izturīgāku apģērbu, mazinot pārprodukciju, taču ilgtermiņā izdevīgākie risinājumi būtu atkārtota izmantošana un pārstrāde. Proti, no esošajām šķiedrām radīt jaunas, kuras atkal izmanto tekstila ražošanā. Šajā tehnoloģiju jomā ir redzamas iestrādnes, taču aizvien tiek meklēti veidi, kā kāpināt jaudu un apmēru.

“Tekstila pārstrādē galvenais izaicinājums ir atdalīt dažādas šķiedras. Jau labu laiku strādā tehnoloģijas, kas mehāniski pārstrādā tīru kokvilnu, taču ķīmiskās pārstrādes iespējas, kas būs vajadzīgas, piemēram, poliestera gadījumā, ir intensīvā izpētes un testēšanas fāzē. Pēc “Mckinsey” aplēsēm pat tad, kad šīs inovācijas būs pilnībā izstrādātas, no šķiedras līdz šķiedrai varēs pārstrādāt aptuveni 70% tekstila. Atlikušajiem 30% būs jāmeklē citi pārstrādes veidi, tai skaitā arī termo-ķīmiskā pārstrāde, kurā rodas sintētiskā gāze. Pašreizējā realitāte liecina, ka 1% apģērba tiek pārstrādāts izmantošanai atkal,” teica Eglīte.

Viņš uzsver, ka jebkuras pārstrādes vai atkārtotas izmantošanas priekšnosacījums ir izlietotā tekstila šķirošana un atgūšana. ES dati liecina, ka pašreiz tiek savākti un pārstrādāti aptuveni 22% tekstila. Atbilstoši vadošā atkritumu apsaimniekotāja “CleanR” datiem Latvijā vidēji dienā uzņēmuma tekstila konteineros tiek nodots līdz pat trīs tonnām tekstila, taču diemžēl lielākā daļa paliek nešķirota un nonāk sadzīves atkritumos.

Esošās apģērba šķiedras rada izaicinājumu pārstrādes tehnoloģijām

Lielākoties pašreizējām “no šķiedras līdz šķiedrai” pārstrādes tehnoloģijām ir stingras prasības šķiedru sastāvam, cik daudz var būt piejaukumu u.tml., līdz ar to, piemēram, elastāna pārstrāde ir izaicinājums. Līdzīgi arī ar džinsu audumu – pirms to pārstādāt, tas ir jāatbrīvo no dažādiem galantērijas elementiem – pogām, spiedpogām, rāvējslēdzējiem. Tas nozīmē, ka pirms pārstrādes tekstils vēl ir jāpārbauda, jāsagatavo, tāpēc ir jāattīsta ne vien pārstrāde kā tāda, bet arī vēl posms pirms tam – vieda un automatizēta priekšapstrāde.

“Mckinsey” skaidro, ka pašlaik tekstila pārstrādes tehnoloģijas vēl nav sasniegušas pilnu savu potenciālu, vienlaikus ir jāuzlabo spēja pārstrādāt jauktas šķiedras, samazināt izmaksas un arī pārstrādātā materiāla kvalitāte. “McKinsey Retail Practice” gatavotā analīze rāda, ka, novēršot minētās barjeras, līdz 2030. gadam no šķiedras ­līdz šķiedrai tehnoloģijas varētu pārstrādāt 18% līdz 26% no kopējiem tekstila atkritumiem.

Tekstila pārstrāde kā nākotnes biznesa iespēja

2022. gadā Zviedrijā, Sundsvālā, apģērbu ražotājs “H&M” atklāja pirmo komerciāla mēroga tekstila pārstrādes rūpnīcu “Renewcell”. Tajā izmanto ķīmiskās pārstrādes metodes un tekstils pārtop materiālā, ko dēvē “Circulose”, kas izskatās kā krītots aplikāciju papīrs un no tā pēc tam ražo viskozi, ko līdz šim ražoja no koksnes masas. Plānots, ka līdz 2023. gadam “Renewcell” pārstrādās 60 tūkstošus tonnu tekstila, lai saražotu tādu materiālu, kas pēc kvalitātes ir pielīdzināms pirmreizējām šķiedrām.

“Ja raugāmies plašāk, tad pārstrādes vajadzības pašlaik ir daudz lielākas nekā iespējas.  2020. gadā ES un Šveice kopā radīja septiņus miljonus tonnu apģērba atkritumu, prognozē, ka 2035. gadā šis rādītājs varētu sasniegt 8,5 miljonus tonnas. Līdz ar to ir skaidrs, ka tekstila pārstrāde ir joma, kur ir biznesa iespējas gan attīstīt tehnoloģijas, komercializēt tās, gan arī būvēt rūpnīcas,” teica Lapsa.

“Zaļās jostas” pārstāvis piebilda, ka, protams, tekstila pārstrādes motivēšana nav tikai vienas direktīvas un ražotāja atbildības sistēmas ieviešana visās dalībvalstīs. Tā būs arī atkarīga no ES ilgtermiņa politikas, piemēram, uzliekot par pienākumu ražotājiem izmantot noteiktu īpatsvaru pārstrādātā materiāla izmantot jaunajos apģērbos, potenciāli mazināt pirmreizējā materiāla ievešanu no trešajām valstīm u.tml.

Jau tagad ES norit darbs pie jaunās Ilgtspējīgas produktu ekodizaina regulas, kurā dažādām produktu grupām būs noteiktas prasības izturībai, uzticamībai, atkārtotai izmantošanai, pārstrādātajam saturam, u.c. Šī regula attieksies arī uz tekstilmateriāliem un apaviem. Vēl pērnā gada 5. decembrī EK un Eiropas Parlaments panāca provizorisku vienošanos par šo regulu.

Par SIA “Zaļā josta”

“Zaļā josta” ir ražotāju atbildības sistēmas uzņēmums, kas organizē izlietotā iepakojuma, videi kaitīgo preču, elektrisko un elektronisko iekārtu apsaimniekošanu, tādējādi dodot iespēju uzņēmumiem iegūt 100% atbrīvojumu no Dabas resursu nodokļa un parūpēties, lai atkritumi, kas radušies to saimnieciskās darbības rezultātā, tiek savākti, pārstrādāti un nonāktu otrreizējā apritē.

Papildu informācijai:

Zane Plone,

SIA “Zaļā josta” sabiedrisko attiecību konsultante

E-pasta adrese: zalajosta@zalajosta.lv

Avoti

https://www.amfori.org/en/news/eu-proposes-to-harmonise-extended-producer-responsibility-epr-schemes-for-textiles-across-member-states
https://www.ecosistant.eu/en/eu-textile-epr-directive-for-fashion-brands/
https://www.generalkinematics.com/blog/open-loop-vs-closed-loop-recycling/
https://wires.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/wene.468
https://www.textiletechnology.net/technology/trendreports/mckinsey-could-fiber-to-fiber-recycling-at-scale-be-achieved-by-2030-32558
https://likumi.lv/ta/id/320476-par-atkritumu-apsaimniekosanas-valsts-planu-20212028-gadam
https://www.theguardian.com/fashion/2023/oct/18/the-missing-link-is-textile-recycling-the-answer-to-fashions-waste-crisis
https://commission.europa.eu/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/sustainable-products/ecodesign-sustainable-products-regulation_en
https://www.ptac.gov.lv/lv/media/3537/download?attachment