Jaunumi 2014 /

Tiks noteikti nozīmīgākie skolēnu veikumi vides kvalitātes uzlabošanā publiski pieejamās vietās pie ūdeņiem

Atpakaļ

Ir noslēgusies “Zaļā josta” un Valsts izglītības satura centra rīkotais konkurss “Tīrai Latvijai – Tīriem ūdeņiem!”, kura ietvaros izglītības iestāžu audzēkņi apsekoja savas pašvaldības publiski pieejamās vietas pie ūdenstilpnēm, izstrādājot un īstenojot nepieciešamo pasākumu plānu izvēlēto vietu vides kvalitātes uzlabošanai, un šī gada 28. novembrī Rīgā notiks konkursa noslēguma kārta.

Konkurss “Tīrai Latvijai – Tīriem ūdeņiem!” norisinājās kopš šī gada aprīļa sākuma, apvienojot gan pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņus, gan pamatskolēnu un vidusskolēnu komandas līdz 10 audzēkņiem.

Dalībnieki konkursa gaitā ne tikai veica un organizēja izvēlētās publiski pieejamās vietas pie ūdeņiem vides kvalitātes uzlabošanas darbus, bet arī izstrādāja rīcības plānu ilgtspējīgai pētāmā objekta vides kvalitātes saglabāšanai, iesaistīja vietējās pašvaldības, uzņēmumus un sabiedriskās organizācijas. Tādējādi šovasar un rudens sezonā tika veikti arī vairākkārtēji teritorijas sakopšanas un labiekārtošanas darbi. Komandas paralēli fiksēja savu veikumu arī konkursa “Tīro ūdeņu” kartē (tirailatvijai.lv).

Izvērtējot iesniegtos darbus, organizatori tālākai vērtēšanai izvirzīja 13 izglītības iestāžu komandas. Cīnoties par uzvaru konkursā, finālisti savus veikumus prezentēs plašākai auditorijai šo piektdien, 28. novembrī, Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas telpās (Kr. Valdemāra ielā 1, Rīgā).

Konkursa noslēguma kārtā – publiskai darbu prezentācijai – izvirzītas sekojošu izglītības iestāžu komandas, kas savā starpā cīnīsies par labākā vides projekta titulu un vērtīgām balvām no “Zaļā josta”:

 • Meirānu Kalpaka pamatskolas audzēkņi, kas, iesaistot vietējos iedzīvotājus, sakopa Aiviekstes upes labo krastu;
 • Talsu pamatskolas vides izglītības pulciņa dalībnieki, kas izpētīja, sakopa un labiekārtoja Vilkmuižas ezera krastus;
 • Ata Kronvalda Durbes vidusskolas audzēkņi, kas sakopa Durbes ezera pludmali;
 • BJVIC “Rīgas Dabaszinību skola” Puķkopības Pulciņa dalībnieki, kas rīkoja talku un monitoringu Ķīpsalas pludmalē;
 • Draudzīgā aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas 12.b klases komanda, kas labiekārtoja atpūtas vietu Gaujas krastā
 • Vaiņodes vidusskolas audzēkņi, kas rīkoja vairākas talkas un labiekārtošanas pasākumus Pižuka dīķa krastā;
 • Skaistkalnes vidusskolas audzēkņi, kas izpētīja tuvējo ūdenstilpņu nozīmi vietējo iedzīvotāju dzīvē, labiekārtoja Mēmeles piekrasti un veica ūdens kvalitātes monitoringu;
 • Dricānu vidusskolas 10. klases audzēkņi, kas sakopa Mazičas jeb Krācītes upes ieleju;
 • Kalupes pamatskolas audzēkņi, kas sakopa un labiekārtoja Mazo Kalupes ezeru;
 • Majoru vidusskolas audzēkņi, kas sakārtoja atpūtas vietu Lielupes krastā un izstrādāja koncepciju tā labiekārtošanai;
 • Rēzeknes novada Čornajas PII “Brīnumzeme” audzēkņi, kas izpētīja Rāznas ezera krasta stāvokli;
 • Zvejniekciema vidusskolas audzēkņi, kas izstrādāja informatīvus plakātus par vides saudzēšanas tēmu izvietošanai Saulkrastu pludmales teritorijā;
 • Daugavpils 12. vidusskolas 11.b klases skolēni, kas talkoja un labiekārtoja Porohovskas ezera krastus.

Lai noteiktu labāko skolēnu veikumu vides kvalitātes uzlabošanā publiski pieejamās vietās pie ūdeņiem, žūrija vērtēs dalībnieku praktiski paveiktos darbus, īstenotos sabiedrības informēšanas pasākumus. Liela nozīme uzvarētāja noteikšanā būs komandas publiskajai prezentācijai. Tiks ņemta vērā arī sadarbība ar pašvaldībām un veikto darbu ilgtspēja.