Dabas resursu nodokļa likums nosaka, ka juridiskās personas, kas pirmās Latvijas Republikas teritorijā:

realizē preces iepakojumā;
savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai izmanto iepakojumā iegādātas preces;
sniedzot pakalpojumu, pievieno izstrādājumam iepakojumu, un šis iepakojums pēc pakalpojuma sniegšanas nonāk pie pakalpojuma saņēmēja;
sabiedriskajā ēdināšanā un mazumtirdzniecībā realizē vienreiz lietojamos galda traukus un piederumus;
realizē, vai arī savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai izmanto videi kaitīgas preces (eļļas, riepas, akumulatorus, baterijas u.c.);
realizē vai arī savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai izmanto elektriskās vai elektroniskās iekārtas,

kļūst par dabas resursu nodokļa (DRN) maksātājiem.

Dabas resursu nodokļa maksātājiem ir vairākas alternatīvas, kā rīkoties

Noslēdzot apsaimniekošanas līgumu ar SIA “Zaļā josta”, uzņēmumi saņem 100% atbrīvojumu no DRN samaksas!

Atbildība par Dabas resursu nodokļa neizpildi

Dabas resursu nodokļa likums paredz, ka DRN prasību neizpildes gadījumā no nodokļa maksātāja tiek piedzīta soda nauda divkāršā nesamaksātā nodokļa apmērā atbilstoši pamatlikmēm šādos gadījumos:

1) par pārskatos nenorādīto (slēpto) dabas resursu ieguvi, izmantošanu vai vidē ievadītā piesārņojuma apjomu;
2) par pārskatos nenorādīto (slēpto) realizēto vai savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai izmantoto videi kaitīgu preču, iepakojuma, akmeņogļu, koksa un lignīta (brūnogļu), vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu, radioaktīvo vielu vai uguņošanas ierīču apjomu.
3) ja nodokļa maksātājs apsaimniekotājam vai depozīta sistēmas operatoram sniedzis nepilnīgu informāciju par nodokļa objektu apjomu vai vispār nav to norādījis un rezultātā pārstrāde vai reģenerācija nav veikta atbilstošā apjomā.

Dabas resursu nodokļa likums, 31. pants

Sāc sadarbību ar mums

Lai uzsāktu sadarbību ar SIA „Zaļā josta” izlietotā iepakojuma, vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu, videi kaitīgu preču, elektrisko un elektronisko iekārtu apsaimniekošanā, sazinieties ar SIA „Zaļā josta”

info@zalajosta.lv
+371 67607880