Sadarbība ar “Zaļā josta”

Uzņēmumiem Sadarbība ar “Zaļā josta”

SIA „Zaļā josta” piedāvā uzņēmumiem sadarbību izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu, videi kaitīgu preču un elektroiekārtu apsaimniekošanā.

Sadarbības ietvaros uzņēmumam ir jānoslēdz līgums ar SIA „Zaļā josta”, tādējādi ne tikai iegūstot atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa (DRN) samaksas un likumā noteikto prasību izpildi, bet arī atbildīga un videi draudzīga uzņēmuma publicitāti.

Iepakojuma apsaimniekošana

“Zaļā josta” piedāvā apsaimniekot šādas izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu pozīcijas:

 • Stikls
 • Plastmasa (izņemot bioplastmasu, polistirolu un plastmasas maisiņus)
 • Vieglās plastmasas maisiņi
 • Plastmasas iepirkumu maisiņi, kuru materiāla biezums ≥ par 50 mikroniemMetāls
 • Koksne
 • Papīrs, kartons un citas dabiskās šķiedras
 • Bioplastmasa
 • Polistirols

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu nr. 480 “Noteikumi par atbrīvojuma piemērošanu no dabas resursu nodokļa samaksas par iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem” 3.4.1 punktu, SIA “Zaļā josta” informē:

1. SIA “Zaļā josta” dalībnieki ir SIA “City Energy” (reģistrācijas nr. 40003766922) un AS “CleanR Grupa” (reģistrācijas nr. 40103799972).
2. Nodokļa maksātāju skaits, kas noslēguši līgumu par piedalīšanos izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apsaimniekošanas sistēmā uz 01.07.2022. ir 2312
3. Līgumpartneru maksa par piedalīšanos izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas sistēmā ir:

Nr.p.k.Preces un izstrādājuma iepakojuma un vienreiz lietojamo
galda trauku un piederumu materiāla veids
Izpildītāja tarifs
(EUR par 1 kg materiāla) bez PVN
1Stikls0.103
2Plastmasa (izņemot bioplastmasu, polistirolu un plastmasas maisiņus)0.217
3Vieglās plastmasas maisiņi0.217
4Plastmasas iepirkumu maisiņi, kuru materiāla biezums ≥ par 50 mikroniem0.217
5Melnais metāls0.075
6Alumīnijs0.08
7Papīrs un kartons vai citas dabiskās šķiedras0.052
8Koksne0.027
9Bioplastmasa0.217
10Polistirols0.217

4. SIA “Zaļā josta”, atbilstoši ieviestajam kvalitātes sistēmas ISO 9001 standartam ir izstrādājusi procedūras, nosakot visu atlases procesu un potenciālā partnera pārbaudes atlases kritērijus, uz kura pamata tiek noslēgti līgumi ar komersantiem, kuri sagatavo atkārtotai izmantošanai, reģenerē vai pārstrādā izlietoto iepakojumu vai vienreiz lietojamos traukus:

 • Sākotnēji tiek iegūta un analizēta visa publiski pieejamā informācija – Uzņēmumu reģistra ieraksti, nodokļu parādu, maksātnespējas un likvidācijas procesu neesamība, paredzētā līguma darbībai nepieciešamo atļauju/ licenču esamība, finanšu nodrošinājuma esamība u.c. Latvijas Republikas normatīvu atbilstība.
 • Partnerim ir jābūt vismaz divu gadu pieredzei pārstrādes/ reģenerācijas darbību veikšanā.
 • Spēja nodrošināt atbilstošus pārstrādi/ reģenerāciju apstiprinošus dokumentus saskaņā ar spēkā esošu normatīvo aktu prasībām.
 • Tiek izvērtētas atsauksmes no citiem mūsu sadarbības partneriem, kuriem ir bijušas vai ir spēkā esošas līgumsaistības ar konkrēto komersantu.
 • Partneris, tā vadība vai patiesā labuma guvējs nevar būt bijis iesaistīts apšaubāmas reputācijas darījumos.

Videi kaitīgu preču apsaimniekošana

“Zaļā josta” piedāvā apsaimniekot šādas videi kaitīgu preču pozīcijas:

 • Smēreļļas
 • Elektriskie akumulatori, svina
 • Elektriskie akumulatori, Fe-Ni
 • Galvaniskie elementi un galvaniskās baterijas
 • Citi elektriskie akumulatori
 • Visu veidu riepas
 • Eļļas filtri

Saskaņā ar  Dabas resursu nodokļa likuma 6.1 panta ceturtās daļas sestā punkta prasībām, SIA “Zaļā josta” informē:

1. SIA “Zaļā josta” dalībnieki ir SIA “City Energy” (reģistrācijas nr. 40003766922) un AS “CleanR Grupa” (reģistrācijas nr. 40103799972).
2. Nodokļa maksātāju skaits, kas noslēguši līgumu par piedalīšanos videi kaitīgo preču apsaimniekošanas sistēmā uz 01.07.2022. ir 354
3. Līgumpartneru maksa par piedalīšanos videi kaitīgo preču apsaimniekošanas sistēmā ir:

Nr.p.k.Videi kaitīgo preču veidsIzpildītāja tarifs
(EUR par 1 kg materiāla) bez PVN
1Smēreļļas0.093
2Strāvas akumulatori un galvaniskie strāvas avoti:
3Elektriskie akumulatori, svina (Atkritumu klases kods 160601)0.121
4Galvaniskie elementi un
galvaniskās baterijas (Atkritumu klases kods 160604)
1.07
5Elektriskie akumulatori, Fe – Ni1.07
6Citi elektriskie akumulatori (Atkritumu klases kods 160605)1.07
7Visu veidu riepas0.195
8Eļļas filtri (gab)0.159

4. SIA “Zaļā josta”, atbilstoši ieviestajam kvalitātes sistēmas ISO 9001 standartam ir izstrādājusi procedūras, nosakot visu atlases procesu un potenciālā partnera pārbaudes atlases kritērijus, uz kura pamata tiek noslēgti līgumi ar komersantiem, kuri sagatavo atkārtotai izmantošanai, reģenerē vai pārstrādā videi kaitīgās preces:

 • Sākotnēji tiek iegūta un analizēta visa publiski pieejamā informācija – Uzņēmumu reģistra ieraksti, nodokļu parādu, maksātnespējas un likvidācijas procesu neesamība, paredzētā līguma darbībai nepieciešamo atļauju/ licenču esamība, finanšu nodrošinājuma esamība u.c. Latvijas Republikas normatīvu atbilstība.
 • Partnerim ir jābūt vismaz divu gadu pieredzei pārstrādes/ reģenerācijas darbību veikšanā.
 • Spēja nodrošināt atbilstošus pārstrādi/ reģenerāciju apstiprinošus dokumentus saskaņā ar spēkā esošu normatīvo aktu prasībām.
 • Tiek izvērtētas atsauksmes no citiem mūsu sadarbības partneriem, kuriem ir bijušas vai ir spēkā esošas līgumsaistības ar konkrēto komersantu.
 • Partneris, tā vadība vai patiesā labuma guvējs nevar būt bijis iesaistīts apšaubāmas reputācijas darījumos.

Elektroiekārtu apsaimniekošana

“Zaļā josta” piedāvā apsaimniekot šādas elektrisko un elektronisko iekārtu pozīcijas:

 • Temperatūras maiņas iekārtas
 • Ekrāni, monitori un iekārtas ar ekrānu, kura virsmas laukums ir lielāks nekā 100 cm2
 • Spuldzes
 • Liela izmēra iekārtas (vismaz viens ārējais izmērs pārsniedz 50 cm), tai skaitā mājsaimniecības preces, IT un telesakaru iekārtas, patērētāju iekārtas; gaismekļi, skaņas vai attēlus demonstrējošas iekārtas, mūzikas ierīces, elektriski un elektroniski instrumenti, rotaļlietas, izklaides un sporta aprīkojums; medicīnas ierīces; monitoringa un kontroles instrumenti, automātiskie sadalītāji, ierīces elektriskās strāvas ražošana un citas iekārtas (izņemot noteikumu 2. pielikuma 1., 2. un 3. kategorijā ietilpstošās iekārtas)
 • Maza izmēra iekārtas (neviens ārējais izmērs nepārsniedz 50 cm), tai skaitā mājsaimniecības preces, patērētāju iekārtas, gaismekļi, skaņas vai attēlus demonstrējošas iekārtas, mūzikas ierīces, elektriski un elektroniski instrumenti, rotaļlietas, izklaides un sporta aprīkojums, medicīnas ierīces, monitoringa un kontroles instrumenti, automātiskie sadalītāji, ierīces elektriskās strāvas ražošanai un citas iekārtas (izņemot noteikumu 2. pielikuma 1., 2., 3. un 6. kategorijā ietilpstošās iekārtas)
 • Mazas informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju iekārtas (neviens ārējais izmērs nepārsniedz 50 cm)

Saskaņā ar  Dabas resursu nodokļa likuma 6.1 panta ceturtās daļas sestā punkta prasībām, SIA “Zaļā josta” informē:

1. SIA “Zaļā josta” dalībnieki ir SIA “City Energy” (reģistrācijas nr. 40003766922) un AS “CleanR Grupa” (reģistrācijas nr. 40103799972).
2. Nodokļa maksātāju skaits, kas noslēguši līgumu par piedalīšanos elektroiekārtu apsaimniekošanas sistēmā uz 01.07.2022. ir 572
3. Līgumpartneru maksa par piedalīšanos elektroiekārtu apsaimniekošanas sistēmā ir:

Nr.p.k.
Elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijas un tajās ietilpstošie iekārtu veidi
Izpildītāja tarifs
(EUR par 1 kg materiāla) bez PVN
1Temperatūras maiņas iekārtas0.237
2Ekrāni, monitori un iekārtas ar ekrānu, kura virsmas laukums ir lielāks nekā 100 cm2 strāvas akumulatori un galvaniskie strāvas avoti:0.221
3Spuldzes1.483
4Liela izmēra iekārtas (vismaz viens ārējais izmērs pārsniedz 50 cm), tai skaitā mājsaimniecības preces, IT un telesakaru iekārtas, patērētāju iekārtas; gaismekļi, skaņas vai attēlus demonstrējošas iekārtas, mūzikas ierīces, elektriski un elektroniski instrumenti, rotaļlietas, izklaides un sporta aprīkojums; medicīnas ierīces; monitoringa un kontroles instrumenti, automātiskie sadalītāji, ierīces elektriskās strāvas ražošana un citas iekārtas (izņemot noteikumu 2. pielikuma 1., 2. un 3. kategorijā ietilpstošās iekārtas)0.185
5Fotoelementu paneļi0.185
6Maza izmēra iekārtas (neviens ārējais izmērs nepārsniedz 50 cm), tai skaitā mājsaimniecības preces, patērētāju iekārtas, gaismekļi, skaņas vai attēlus demonstrējošas iekārtas, mūzikas ierīces, elektriski un elektroniski instrumenti, rotaļlietas, izklaides un sporta aprīkojums, medicīnas ierīces, monitoringa un kontroles instrumenti, automātiskie sadalītāji, ierīces elektriskās strāvas ražošanai un citas iekārtas (izņemot noteikumu 2. pielikuma 1., 2., 3. un 6. kategorijā ietilpstošās iekārtas)0.185
7Mazas informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju iekārtas (neviens ārējais izmērs nepārsniedz 50 cm)0.185

4. SIA “Zaļā josta”, atbilstoši ieviestajam kvalitātes sistēmas ISO 9001 standartam ir izstrādājusi procedūras, nosakot visu atlases procesu un potenciālā partnera pārbaudes atlases kritērijus, uz kura pamata tiek noslēgti līgumi ar komersantiem, kuri sagatavo atkārtotai izmantošanai, reģenerē vai pārstrādā elektroiekārtas:

 • Sākotnēji tiek iegūta un analizēta visa publiski pieejamā informācija – Uzņēmumu reģistra ieraksti, nodokļu parādu, maksātnespējas un likvidācijas procesu neesamība, paredzētā līguma darbībai nepieciešamo atļauju/ licenču esamība, finanšu nodrošinājuma esamība u.c. Latvijas Republikas normatīvu atbilstība.
 • Partnerim ir jābūt vismaz divu gadu pieredzei pārstrādes/ reģenerācijas darbību veikšanā.
 • Spēja nodrošināt atbilstošus pārstrādi/ reģenerāciju apstiprinošus dokumentus saskaņā ar spēkā esošu normatīvo aktu prasībām.
 • Tiek izvērtētas atsauksmes no citiem mūsu sadarbības partneriem, kuriem ir bijušas vai ir spēkā esošas līgumsaistības ar konkrēto komersantu.
 • Partneris, tā vadība vai patiesā labuma guvējs nevar būt bijis iesaistīts apšaubāmas reputācijas darījumos.

Kā notiek sadarbība?

DRN maksātājs par iepakojuma / videi kaitīgu preču / elektoriekārtu apsaimniekošanu noslēdz līgumu ar “Zaļā josta”;
Kad līgums stājas spēkā, klients elektroniskajā atskaišu sistēmā iesniedz atskaites par realizēto iepakojuma / videi kaitīgo preču / elektoriekārtu apjomiem.
“Zaļā josta”, pamatojoties uz klienta iesniegtajiem datiem, nodrošina iepakojuma / videi kaitīgo preču / elektoiekārtu apsaimniekošanu visā Latvijas teritorijā, iesaistot reģionālos otrreizējo izejvielu savākšanas un pārstrādes uzņēmumus;
Zaļā josta” atskaitās par klientu realizētajiem iepakojuma / videi kaitīgo preču / elektoriekārtu apjomiem un pārstrādātajiem otrreizējo izejvielu apjomiem attiecīgajās kontrolējošās valsts institūcijās;
Par klientu veiktajiem maksājumiem “Zaļā josta” finansē otrreizējo izejvielu reģenerāciju valstī, attīsta otrreizējo izejvielu savākšanas un pārstrādes infrastruktūru, īsteno sabiedrības vides izglītības projektus, veicina atkritumu šķirošanu Latvijā.

Sāc sadarbību ar mums

Lai uzsāktu sadarbību ar SIA „Zaļā josta” izlietotā iepakojuma, vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu, videi kaitīgu preču, elektrisko un elektronisko iekārtu apsaimniekošanā, sazinieties ar SIA „Zaļā josta”

info@zalajosta.lv
+371 67607880