Jaunumi 2017 /

Vairāk nekā 8 tūkstoši bērnu no Latgales iesaistās izlietotu bateriju vākšanā, pārstrādei nododot 2.8 tonnas bateriju

Atpakaļ

Noslēdzies „Zaļā josta” rīkotais izlietoto bateriju vākšanas konkurss “Tīrai Latvijai!”, kas šogad pulcējis rekordlielu dalībnieku skaitu un sniedzis īpašu ieguldījumu videi. Kopumā bateriju vākšanā iesaistījās vairāk nekā 74 tūkstoši bērnu no 317 mācību iestādēm no visas valsts. No Latgales reģiona bateriju vākšanas konkursā iesaistījās 8101 skolēns no 37 mācību iestādēm, savācot 2,8 tonnas šo videi kaitīgo atkritumu.

Latgales reģionā izlietotu bateriju vākšanā iesaistījās bērni no 37 izglītības iestādēm, kopīgiem spēkiem savācot 2,8 tonnas bateriju. Vislielākais bateriju apjoms jeb 848 kg bīstamo atkritumu savākts Daugavpils pilsētā un Daugavpils novadā, kurus konkursā pārstāvēja 12 mācību iestādes. No šī reģiona lielāko pienesumu sniedza Daugavpils 3. vidusskolas audzēkņi, kas pārstrādei nogādāja 434 kg bateriju. Īpaši sasniegumi Vārkavas vidusskolai, kuras skolēni mācību gada garumā pārstrādei nogādāja 236 kg bateriju. Lielu ieguldījumu tīras vides veidošanā radīja Ludzas Mūzikas pamatskola, kuras audzēkņi savākuši 290 kg bateriju jeb veselus 3,4 kg bateriju uz vienu mācību iestādes audzēkni.

Īpašu aktivitāti izrādīja arī Rēzeknes pilsēta un Rēzeknes novads, kuru konkursā pārstāvēja 11 mācību iestādes, savācot 677 kg bateriju. Aktīvākās mācību iestādes no šī reģiona – Rēzeknes pilsētas PII “Rotaļa” (savākti 196 kg bateriju) un Rēzeknes pilsētas PII “Laimiņa” (savākti 110 kg bateriju), uzskatāmi parādot, ka “Zaļā josta” rīkotie konkursi spēj atkritumu šķirošanā iesaistīt visu ģimeni.

Vislielākie sasniegumi izlietotu bateriju vākšanā Latgales reģionā ir Tilžas vidusskolas pirmsskolas izglītības grupas audzēkņiem, kam ir izdevies savākt vislielāko bateriju apjomu, rēķinot uz vienu iestādes audzēkni – vidēji katrs bērns ir mācību gada ietvaros pārstrādei nogādāji 13,4 kg izlietotu bateriju. Rezultātā Tilžas vidusskolas pirmsskolas izglītības grupa izcīna 3. vietu visā valsts mērogā pēc savāktā izlietoto bateriju daudzuma uz vienu audzēkni. Savukārt Diana Geiko no Daugavpils 3. vidusskolas ieguva 3. vietu aktīvāko bateriju vācēju nominācijā par savāktiem 603,9 kg bateriju.

Izlietotas baterijas ir videi kaitīgi atkritumi, jo to sastāvā esošās ķīmiskās vielas un to savienojumi, smagie metāli, skābes un indīgas gāzes, nonākot vidē, nopietni apdraud cilvēku veselību. Tiekot nepareizi utilizētas, izlietoto bateriju korpusi ārējās vides ietekmē sāk korodēt un bateriju sastāvā esošās kaitīgās vielas nonāk vidē, izraisot smagas saindēšanās, onkoloģiskas saslimšanas un ilgtermiņā pat neauglību. Baterijas pēc to darbības beigām ir nepieciešams nogādāt pārstrādei, izmetot specializētajos konteineros izlietotajām baterijām vai nogādājot videi kaitīgu atkritumu pieņemšanas punktos. Plašāk par izlietoto bateriju nodošanas iespējām ikdienā skatīt http://www.atkritumi.lv/lv/karte/baterijas-un-akumulatori/

Plašāka informācija par izlietoto bateriju vākšanas konkursa „Tīrai Latvijai!” rezultātiem, Latvijas reģionu sniegumu, kā arī uzvarētāju saraksts atrodams „Zaļā josta” mājaslapā www.zalajosta.lv. Konkursa dalībnieku oficiālā apbalvošana norisināsies vides festivālā “Tīrai Latvijai!”, kas šogad lieliem un maziem zaļi domājošiem apmeklētājiem durvis vērs 26. maijā pie Tērvetes dabas parka.

 

Izlietoto bateriju vākšanas konkursu “Tīrai Latvijai!” organizē “Zaļā josta” sadarbībā ar AS “BAO” un Valsts izglītības satura centru.