Jaunumi 2017 /

Vecumniekos norisināsies vides izglītības lekciju cikls skolēniem, mācot šķirot atkritumus un taupīt resursus

Atpakaļ

Ekoskolu Rīcības dienu ietvaros 2017. gada 1. novembrī “Zaļā josta” viesosies Vecumnieku vidusskolā, organizējot vides izglītības lekciju ciklu par atkritumu šķirošanas tēmu. Pasākuma ietvaros norisināsies 6 vides izglītības nodarbības gan sākumskolas, gan pamatskolas vecuma bērniem.

Vides izglītības lekciju ciklā “Zaļā josta” eksperti kompleksi iepazīstinās auditoriju ar atkritumu šķirošanas pamatnosacījumiem, pārstrādei piemērotiem atkritumu veidiem, izskaidros atkritumu ietekmi uz vidi un cilvēka veselību, uzsverot to pareizas apsaimniekošanas nozīmi.

Pasākumā aicinātas piedalīties arī skolēnu ģimenes, kopīgi pārrunājot atkritumu šķirošanas iespējas un nozīmi ģimenē, meklējot risinājumus, kā ieviest atkritumu šķirošanu katrās mājās.

Ik gadu “Zaļā josta” ar otrreizējo izejvielu vākšanas konkursu un atraktīvu pasākumu palīdzību pārliecina tūkstošiem ģimeņu visā Latvijā sākt šķirot atkritumus. Lielākā daļa konkursu dalībnieku atkritumu šķirošanu aktīvi turpina arī pēc konkursu noslēgumu. Savukārt vides izglītības lekciju laikā “Zaļā josta” eksperti izstāsta bērniem atkritumu šķirošanas nozīmi, izskaidro, ko drīkst un ko nedrīkst izmest šķiroto atkritumu dalītās vākšanas konteineros. Lekciju laikā liels uzsvars tiek likts uz bērnu motivēšanu šķirot atkritumus pareizi, taupot resursus, saudzējot vidi un samazinot kopējo apglabājamo atkritumu apjomu.

 

Uzziņai:

“Zaļā josta” vieslekcijas par atkritumu šķirošanas tēmu norisināsies 01.11.2017. Vecumnieku vidusskolas abās ēkās (Rīgas ielā 24 un Kalna ielā 13A, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā), sākums plkst. 9.40. Lekcijas norisinās semināru un lekciju cikla “Atkritumu šķirošanas nepieciešamība un pieejamība. Jaunākās tendences atkritumu apsaimniekošanā” ietvaros.

2017. gadā Ekoskolu Rīcības dienas norisinās no 30. oktobra līdz 5. novembrim un ir veltītas svarīgākajām vides problēmām – Klimata pārmaiņām, Dabas vērtību izzušanai, Atkritumu daudzuma pieaugumam un Izšķērdīgam patēriņam (īpaši uzsverot pārtikas izšķērdēšanu).