Jaunumi 2010 /

Veiksmīgi noslēgusies SIA „Zaļā josta” un „Veolia Vides Serviss” rīkotā vides sakopšanas talka Bolderājā – prieks par paveikto darbu tīras Latvijas vides labā

Atpakaļ
Aizvadītājā sestdienā, 24. aprīlī, SIA „Zaļā josta” un „Veolia Vides Serviss” rīkoja vides sakopšanas talku Rīgā, Piejūras dabas parka Bolderājas daļā pie putnu vērošanas torņa. Talkā piedalījās aptuveni 150 talcinieki, galvenokārt vietējie iedzīvotāji, tuvāko skolu audzēkņi, kā arī paši rīkotāji – SIA „Zaļā josta” un „Veolia Vides serviss” kolektīvi.

Talcinieku pulcēšanās sākās plkst. 9.00 no rīta pie 3. autobusa galapunkta. Daži talcinieki jau bija ieradušies ātrāk un ar nepacietību gaidīja talkas sākumu. Kā viens no pirmajiem ieradās arī Rolands Bebris, Vides ministrijas Vides aizsardzības departamenta direktors. Kopā ar ģimeni R. Bebris talkas laikā devās tīrīt dabas parka pludmales un kāpu zonu mola virzienā.

Pirms talkas sākuma visi talcinieki tika sveikti ar svinīgām uzrunām no talkas organizatoru puses. Talciniekus pirmais uzrunāja SIA „Zaļā josta” valdes priekšsēdētājs Jānis Lapsa, kas pateicās par iedzīvotāju atsaucību un iesaistīšanos rīkotajā talkā. J. Lapsa izskaidroja sakopjamās teritorijas nozīmi Rīgas ekosistēmā, uzsverot, ka tieši šī izvēlētā teritorija ir noteikta par lieguma zonu, tajā atrodas vairākas retu putnu sugu ligzdošanas vietas, kā arī šeit aug vairāki reti un arī aizsargājami augi.

Talciniekus darbam instruēja talkas rīkotāja un atbildīgā SIA „Zaļā josta” mārketinga projektu vadītāja Laima Jekšiņa, skaidrojot, kur likt savāktos atkritumus, kā rīkoties, ja tiek atrasti bīstamie atkritumi, iepazīstināja ar talkas dienas kārtību un vēlēja visiem enerģiju un izturību talkas laikā.

Talciniekus uzrunāja arī „Veolia Vides Serviss” direktors Andis Šķēle, kas pateicās par talcinieku atsaucību. A. Šķēle skaidroja, ka „Veolia Vides Serviss” visus talkas laikā savāktos atkritumus jau talkas dienā nogādās uz atkritumu poligoniem, gādājot, lai neviens atkritumu maiss netiktu aizmirsts vai atstāts dabas parkā.

Noslēdzošo uzrunu talciniekiem teica Vides ministrijas Vides aizsardzības departamenta direktors Rolands Bebris, nododot talciniekiem vēstījumu visas Vides ministrijas vārdā.

Līdz ar pēdējiem uzrunas vārdiem tika pasludināts oficiāls talkas sākums. Talkas atbildīgā Laima Jekšiņa sadalīja visus talciniekus vairākās komandās, katrai komandai ierādot konkrētu talkošanas vietu. Tiem, kam bija gumijas zābaki, tika piedāvāts tīrīt dabas parka purvaino daļu – gar galveno ceļu, kā arī dabas takas. Savukārt, tos talciniekiem, kas bija tērpušies parastos apavos, aicinājām tīrīt piejūras daļu – kāpas, pludmali un mežu pie kāpām, kā arī citas teritorijas, kur ūdens jau bija atkāpies. Talcinieki tika sadalīti 17 komandās, plus arī vairāki talkot gribētāji devās sakopt apkārtni vienatnē.

No rīta pūta stindzinošs vējš, kas bija jūtams arī aiz kāpām – tikšanās vietā pie 3. autobusa galapunkta. Taču aukstums nespēja atturēt talkotājus no došanās talkā. Tieši pretēji – lielākā daļa talcinieku paši pieteicās sakopt pludmali, kur aukstums bija vēl stindzinošāks.

Visiem talciniekiem tika iedalīti vairāki atkritumu maisi un darba cimdi. Tiem, kas sakopa purvaino dabas parka daļu, tika izsniegti arī grābekļi un gari āķi, ar kuriem varēja ērtāk izķeksēt atkritumus no ūdens un grūti aizsniedzamām vietām. Visas talkas laikā talciniekiem tika piedāvāts dzeramais ūdens no “Zaķumuižas ūdens”, kā arī gardie cepumi un prjaņiki no “Adugs”. Mazos talciniekus izklaidēja ezītis Jostiņš, kas bērniem palīdzēja vākt atkritumus.

Dienas gaitā laiks noskaidrojās un jau laiku pa laikam spīdēja silta saule, kas talkošanu padarīja krietni patīkamāku. Tā kā visi talcinieki tika operatīvi saorganizēti visas sakopjamās teritorijas ietvaros, jau pēc pirmajām divām talkošanas stundām Piejūras dabas parka teritorija pārvērtās līdz nepazīšanai. Galvenā ceļa malas bija tīras, atkritumi nebija vairs manāmi ne gar ceļu un takām, ne arī dziļāk mežā vai kāpās. Visilgāk talciniekiem nācās strādāt tālākajās dabas parka daļās, jo piepildīto atkritumu maisu nešana līdz atkritumu konteineriem prasīja laiku un fizisku spēku. Tāpēc „Zaļā josta” izsaka pateicību visiem spēcīgajiem vīriešiem, kas palīdzēja pārējiem talciniekiem atnest piepildītos atkritumu maisus līdz konteineriem.

Talkas laikā uzgājām vairākus interesantus atradumus: purvā, netālu no dzīvojamām ēkām, tika atrasta mazā veļas mašīna; turpat netālu arī tika no ūdens izvilktas vairākas lielās smago automašīnu riepas; kāpu zonā atradām arī vienu garo dienasgaismas spuldzi; purvā bija atrasta viena „Dodiet ceļu” ceļazīme. Par mūsu talkas talismanu kļuvis atrastais atslēgu saišķis ar visu atslēgu piekariņu. Atslēgas jau sarūsējušas, piekariņš arī stipri cietis, tāpēc pieņemam, ka īpašnieks necentīsies tās atgūt. Tāpēc šo saišķi ierāmēsim par piemiņu labi padarītajam darbam – lai paliek kā aizvadītās talkas simbols.

Talkas laikā aktīvākās talcinieku komandas arī paguvušas apkopot savdabīgu statistiku par biežāk sastopamajiem atkritumiem. Kā tika secināts, īpaši topā ir Cēsu alus, Rīgas šampanietis, Aldara alus, kuru pudeles vija sastopamas visbiežāk, kā arī Ādažu čipsi. Šiem našķiem seko arī visādi citādi alus veidi, kā arī stiprāki grādīgie dzērieni, kuru tara pēc iztukšošanas pavirši nomesta tur pat kāpās.

Lielāko ieguldījumu vides sakopšanā paveica tuvākās apkārtnes iedzīvotājs Igors Makarenkovs, kas vienīgais bija tērpies garajās zvejnieku gumijas biksēs un viens pats izstaigāja un iztīrīja visu putnu vērošanas torņa apkārtni, attīrot purvu no samestajiem atkritumiem. Specifiskā tērpa dēļ viņš bija vienīgais, kas varēja staigāt pa purvaino teritoriju. Torņa apkārtne katru gadu ir visvairāk piemēslotā vieta, jo cilvēki pamanās atkritumus mest no torņa lejā, sacenšoties, kurš aizmetīs tālāk. Tāpēc “Zaļā josta” izsaka milzīgu pateicību šim kungam, kas pašaizliedzīgi ziedoja gandrīz visu dienu, lai satīrītu šo piedrazoto vietu. Torņa apkārtnē tika savāktas galvenokārt tukšas plastmasas pudeles, čipsu pakas, nolauztās putnu vērošanas torņa koka konstrukcijas, kā arī auto riepas.

Īpaši aktīvas bija Iļģuciema vidusskolas 5.a un 5.b klases, kas kopā ar audzinātājām čakli piedalījās talkā, sakopjot plašu meža un kāpu zonu teritoriju. Mazie talcinieki jau no paša rīta nespēja vien sagaidīt talkas sākumu, un pa ceļam uz ierādīto talkas vietu vāca visus pamanītos atkritumus. Mazie talcinieki kopā ar SIA “Zaļā josta” ezīti Jostiņu, nebaidoties no stiprā vēja, čakli tīrīja kāpas. Diemžēl bērniem nācās kopt arī pērnā gada talkas pārpalikumus (vecos maisus, pilnus ar atkritumiem), kas no iepriekšējās talkas bija palikuši kāpās un krūmos. Laika gaitā vecie maisi bija saplīsuši un visus atkritumus nācās lasīt kopā vēlreiz. Šoreiz mūsu talkā gan šāda patvaļīga maisu atstāšana nenotika.

Liels prieks arī par Rīgas 33. vidusskolas audzēkņiem, kas čakli piedalījās talkā, ne tikai cītīgi satīrot pļavu pretim 3. autobusa galapunktam, bet arī paši brīvprātīgi devās tīrīt kāpu zonu, paliekot visilgāk un strādājot arī pēc talkas noslēguma.

“Veolia Vides Serviss” speciālisti sniedza neaizstājamu palīdzību, ar savu specializēto tehniku ātri uzstādot jaunās atkritumu urnas un novācot vecās, salauztās. Tagad cilvēkiem pēc talkas būs pieejamas vairākas jaunas atkritumu urnas, kurās mest atkritumus, lai šādas vides sakopšanas talkas būtu jārīko daudz retāk. SIA „Zaļā josta” kolektīvs cer, ka cilvēki novērtēs mūsu centienus un pēc talkas saudzīgi attieksies pret dabas parku un nemēslos tajā, kā arī neļaus citiem izturēties cūcīgi.

Talkas laikā atjaunojām informatīvās izkārtnes, kuras jau pirms krietna laika vandāļi bija salauzuši un apķēpājuši. Tagad izziņas stendos uzstādītas jaunas, izturīgas informatīvās izkārtnes, kurās sniegta izsmeļoša informācija par dabas parku un tajā augošiem augiem un sastopamiem putniem un dzīvniekiem. Applūdušās apkārtnes dēļ nācās atlikt dažu informatīvo izkārtņu uzstādīšanu tajās dabas parka daļās, kuras vēl ir applūdušas. Šīs izkārtnes tiks uzstādītas maijā vai jūnijā, kad ūdens līmenis kritīsies. 

Talkas noslēgumā visi talcinieki tika atlīdzināti par ieguldīto darbu un cienāti ar svaigi ceptām un vēl siltām smalkmaizītēm un pīrādziņiem. Slāpju veldzēšanai pēc darba talciniekiem tika piedāvāti “Ilgezeem” dzērieni – Iļģuciema kvass, veselības dzēriens un stiprais kvass, kā arī vitamīniem bagātās un veselīgās “Cido” sulas.

Talcinieku kolektīviem tika izsniegtas SIA “Zaļā josta” pateicības, kuras, cerams, vēl ilgu laiku atgādinās viņiem par šo lielisko darbu vides labā. Iļģuciema vidusskolas audzēkņi jau piesolījās šīs pateicības piekārt klasē pie sienas.

SIA “Zaļā josta” izsaka milzīgu pateicību visiem talciniekiem, kā arī visiem mūsu talkas atbalstītājiem par ieguldījumu tīras vides labā. Mēs uzskatām, un arī acīmredzami pierādījumi to apliecina, ka talkas dienā esam paveikuši neiedomājamu darbu tīras Latvijas labā. To apliecina savāktās atkritumu kaudzes un pārpildītie atkritumu konteineri, kurus nācās vest iztukšot jau talkas laikā, lai varētu savietot visus talkas laikā savāktos atkritumus. Paldies Jums visiem par atbalstu – mēs esam laimīgi, ka Latvijā ir tik daudz videi draudzīgu un lielisku cilvēku! Liels paldies visam SIA “Zaļā josta” kolektīvam un “Veolia Vides Serviss” kolektīvam, kas pašaizliedzīgi strādāja talkā un palīdzēja visu saorganizēt tā, lai viss izdotos lieliski!