Jaunumi 2016 /

Video pamācībā skaidro, ko drīkst un ko nedrīkst izmest dalītās vākšanas konteinerā papīram

Atpakaļ

Papīra un kartona iepakojums pēc izlietošanas ir viens no videi draudzīgākajiem iepakojuma materiāla veidiem – apkārtējās vides ietekmē tas dažu gadu laikā sadalās, neatstājot cilvēka veselībai kaitīgus pārpalikumus. Taču papīra iepakojums tiek ražots no celulozes šķiedras, kas pārsvarā tiek iegūtas no koksnes, turklāt celulozes iegūšana ir resursu ietilpīgs process, kas patērē lielu elektrības un ūdens apjomu. Tāpēc ir būtiski taupīt resursus, iesaistoties izlietotā papīra un kartona iepakojuma nogādē pārstrādei, turklāt darīt to pareizi.

Iedzīvotāju ērtībai visā Latvijā tiek plaši attīstīta izlietotā papīra iepakojuma dalītās vākšanas infrastruktūra – dalītās vākšanas konteineri, EKO laukumi un punkti. “Zaļā josta” ik gadu ar mācību iestāžu starpniecību attīra šķūnīšus, bēniņus un bibliotēkas no veco papīru krājumiem, iesaistot skolēnus makulatūras vākšanas konkursos. Skolēni labi pārzina atkritumu šķirošanas pamatprincipus, tādēļ konkursos nodotā makulatūra ir kvalitatīva, turpretī iedzīvotāji dalītās vākšanas konteineros papīram nereti izmet lietas, kuras nav piemērotas pārstrādei un var sabojāt visu pārējo pareizi sašķiroto otrreizējo izejvielu.

Veidojot pareizu atkritumu šķirošanas kultūru sabiedrībā, “Zaļā josta” izstrādāja mini seriālu “Kā pareizi šķirot atkritumus? Plastmasa | Papīrs | Stikls.” Tajā trīs sērijās tiek uzskatāmi parādīts, kāda veida atkritumi ir izmetami dalītās vākšanas konteineros plastmasai, papīram un stiklam, un kādi atkritumi tur nedrīkst nonākt. Seriāls skatāms “Zaļā josta” Youtube kanālā un mājaslapā www.zalajosta.lv/video.

Seriāla otrā sērija veltīta makulatūras – papīra un kartona pareizai šķirošanai. Īpašs uzsvars tiek likts uz atgādinājumu, ka makulatūrai, lai tā būtu piemērota pārstrādei, ir jābūt tīrai, sausai un tā nedrīkst saturēt pārtikas piejaukumus vai cita veida atkritumus. Pārstrādei tiek vākts visa veida papīra un kartona iepakojums, kas nav laminēts un netīrs. Daži apsaimniekotāji kopa ar papīru vāc tukšas dzērienu tetrapakas – par to nepieciešams sazināties ar vietējo otrreizējo izejvielu savākšanas uzņēmumu.

Tā kā iedzīvotāji šķiro atkritumus nepietiekami rūpīgi, visa savāktā makulatūra tiek nogādāta uz šķirošanas līnijas, kur tā tiek vēlreiz pārskatīta, sadalot pa materiālu veidiem un atdalot pārstrādei nepiemēroto piejaukumu. Iegūtās otrreizējās izejvielas tiek presētas, ķīpotas un nogādātas pārstrādei rūpnīcās tepat Latvijā vai tuvējās kaimiņvalstīs, kur no makulatūras tiek ražots jauns papīrs, ekovate, celulozes šķiedra būvmateriālu ražošanai, olu paliktņi un citi papīra un kartona izstrādājumi.