Atpakaļ

Kā pareizi šķirot atkritumus?

Plastmasa (1.sērija)

 

Kā pareizi šķirot atkritumus?

Papīrs (2.sērija)

Kā pareizi šķirot atkritumus?

Stikls (3.sērija)

 

Papīra ceļš (2016)

Izglītojoša īsfilma “Papīra ceļš”, kurā skaidrota papīra un kartona atkritumu pārstrādes nozīme, kā arī uzskatāmi parādīts, kas notiek ar sašķiroto makulatūru – kā tā pārtop jaunos, vērtīgos resursos, saudzējot dabu, ietaupot enerģiju, ūdeni, naudu un vietu atkritumu poligonos.

 

Plastmasas maisiņa ceļš

Izglītojoša īsfilma, kurā stāstīts par plastmasas maisiņu pārmērīga patēriņa ietekmi uz vidi, šķirošanu, nodošanu pārstrādei, videi draudzīgāku iepakojumu izvēli.

 

Kāpēc šķirot atkritumus ir nozīmīgi

6 minūtes garš vides izglītības video “Kāpēc šķirot atkritumus ir nozīmīgi”, kurā uzskatāmā veidā sniegtas atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par atkritumu šķirošanu:

  • Kāpēc šķirot atkritumus?
  • Kā šķirot atkritumus pareizi?
  • Kur izmest sašķirotos atkritumus?
  • Kas ar sašķirotajiem atkritumiem notiks tālāk, kad tie ir izmesti attiecīgajā atkritumu dalītās vākšanas konteinerā?
  • Kā norisinās iepakojuma atkritumu pārstrāde?
  • Ko iegūst, pārstrādājot otrreizējas izejvielas?

 

Dāvana

Multiplikācijas filma „Dāvana” ir domāta pašiem mazākajiem. Tā vienkārši, bez valodas palīdzības, parāda, ka ikviens no mums var rūpēties par apkārtējo vidi un kopīgi ar filmiņas galveno varoni Ezīti iemācīties, ka konfekšpapīriņu labāk izmest tam paredzētā vietā, nevis kur pagadās.

 

Saruna

Multiplikācijas filmā „Saruna” galvenie varoņi Ezīši noskaidro, ka liela daļa atkritumu ir otrreiz izmantojami, ka tos šķirojot un otrreiz pārstrādājot mēs taupām dabas resursus. Filmiņā, bērniem viegli uztveramā un interesantā veidā, ir izskaidrots, kā iepakojums iegūst „otro dzīvi”.

 

Papīra ceļš

Īsfilmā  „Papīra ceļš” uzskatāmi attēlots papīra dzīves ceļš no  dalīto atkritumu konteinera līdz pat gatavam, otrreizēji pārstrādātam papīram  vai citam otrreizējās pārstrādes izstrādājumam. Īsfilmas skatītāji – lieli vai  mazi – jutīsies pārsteigti par to, cik daudz dažādu noderīgu lietu var saražot,  otrreizēji pārstrādājot makulatūru, tā taupot dabas resursus un saudzējot vidi.

 

Bateriju ceļš

Filmā „Bateriju ceļš” 15 minūtēs tiek sniegts ieskats bateriju dzīves ciklā, skaidrota bateriju uzbūve un kaitīgā ietekme uz vidi, izskaidrots, kādēļ izlietotās baterijas ir videi kaitīgas, ko darīt ar izlietotām baterijām, un sniegti noderīgi ieteikumi vides pasargāšanai no potenciāliem izlietoto bateriju piesārņojuma draudiem.

Filmas varoņi – dabas draugs Māris Olte kopā ar bērniem – apciemo LU profesoru, kas bērniem saistošā veidā izskaidro bateriju uzbūvi un sastāvā esošo vielu ietekmi uz vidi. Pēc profesora apciemojuma bērni dodas savām acīm novērot, kā noris savākto bateriju izvešana un nogāde pārstrādei, apmeklējot AS „BAO” bīstamo atkritumu pārstrādes cehu. Filmas noslēgumā ikviens no mums tiek aicināts būt aktīvam un kopīgiem spēkiem savākt un nogādāt pārstrādei arī atlikušās baterijas, tādējādi rūpējoties par apkārtējo vidi. 

 

Elektroiekārtu ceļš

Elektroiekārtu ceļš bez uzdevumiem

Elektroiekārtu ceļš – uzdevumi

Izglītojoša īsfilma „Elektroiekārtu ceļš” ir izzinošs materiāls par elektrisko un elektronisko iekārtu pārstrādes ciklu, kas raisa pārdomas un uzskatāmi demonstrē ieguvumus no atbildīgas elektroiekārtu atkritumu apsaimniekošanas. Filmas autori aicina ikvienu iedzīvotāju uz videi draudzīgu rīcību un mudina pārliecināties, ka viņu nolietotās elektroiekārtas tiek nogādātas otrreizējai pārstrādei, nekaitējot videi un taupot resursus.

Īsfilmas galvenā mērķauditorija ir vidusskolu un pamatskolu audzēkņi. „Elektroiekārtu ceļš” ir izstrādāta gan patstāvīgai elektroierīču pārstrādes procesa un nozīmes izpratnei, gan kā lielisks palīglīdzeklis vides priekšmetu apguvei skolēniem. Materiāls ir papildināts ar uzdevumiem, kas atvieglo tā pielietojumu vides izziņas nodarbībās. Filmas galvenie varoņi – ledusskapis un televizors – atklāj skatītājiem savu dzīves ciklu no ražotnes līdz veikala plauktam, tālāk pie patērētāja un pēc darbības laika beigām otrreizējās pārstrādes procesa rezultātā atdzimstot jaunā veidolā pilnīgi jaunas elektroiekārtas izskatā.