Jaunumi 2008 /

Vides aizsardzības kluba un SIA “Zaļā josta” rīkotā talka Mārupītē

Atpakaļ

Šī gada 24. maijā Mārupītē Tēlnieku parkā Vides aizsardzības klubs sadarbībā ar SIA „Zaļā josta” rīkoja talku vides sakopšanā un labiekārtošanā un Mārupītes piesārņojuma noteikšanā.

Talka sākās plkst. 1100 ar Mārupītes izpēti. Bija uzaicināti pārstāvji no Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta, direktora vietnieks hidrobiologs Andris Urtāns, kurš ar vienkāršām upju vērošanas metodēm noteica Mārupītes piesārņojuma pakāpi.

 


Tā kā pašlaik Mārupītes parkā notiek aktīva veloceliņa izbūve, ir radušās bažas par īpaši aizsargājamo biotopu – melnalkšņu staignāju –  iznīcināšanu. Tādēļ talkas norises laikā tika veikti dažādi pētījumi saistībā ar ūdenī mītošajām radībām. A. Urtāns secināja, ka, ņemot vērā upītē atrastos dzīvos organismus, Mārupīte ir salīdzinoši tīra un situācija nav pasliktinājusies kopš iepriekšējās upju vērošanas nodarbības 2006. gadā.

Talkas turpinājumā  tika atjaunotas nolietotās koka laipiņas pār Mārupīti, kur aktīvi iesaistījās arī SIA “Zaļā josta” pārstāvji un ezītis Jostiņš. Un kā vienmēr talkas izskaņā tika rīkots neliels pikniks dalībniekiem pateicībā par ieguldīto darbu.

Tā kā vasara ir jau gandrīz klāt, tad vēlamies atgādināt, ka tikai kopīgiem spēkiem mēs varam Latviju padarīt skaistāku un tāpēc mudinām Jūs sekot līdzi informācijai mūsu mājas lapā par nākamajām talkām, kuras vasarā rīkos SIA „Zaļā josta”.