Jaunumi 2012 /

Vides aizsardzības organizācijas aicina cilvēkus piedalīties akcijā „Zaļie soļi”, atsakoties no neadresētu reklāmas sūtījumu saņemšanas

Atpakaļ

Aktualizējot jautājumu par vides aizsardzību un aicinot cilvēkus vēlreiz padomāt, cik daudz ir iespējams izdarīt, vienkārši atsakoties no nevēlamiem reklāmas sūtījumiem, organizācijas „Sēlijas Vides Aizsardzības Asociācija”, „Pasaules Dabas Fonds”, „Zaļā josta” un „Zaļā Brīvība” ir apvienojušās, veidojot akciju „Zaļie soļi”. Akcijas mērķis ir aicināt cilvēkus saudzēt vidi un taupīt resursus, informējot pastniekus, par to, lai pastkastēs netiktu mesta nevajadzīga reklāma. Rezultātā akcijas rīkotāji vērš uzmanību uz iedzīvotāju tiesībām atteikties no neadresētu sūtījumu saņemšanas.

Papīra rūpniecībā katru gadu izmanto aptuveni 40% no visas pasaulē iegūtās koksnes. Lai iegūtu vienu tonnu pārstrādāta papīra, nepieciešams nocirst 17 kokus. Intensīvā mežizstrāde daudzviet samazina bioloģisko daudzveidību. „Lai arī liela daļa mežu ir apsaimniekoti ilgtspējīgā veidā, ievērojams daudzums koksnes pasaulē joprojām tiek iegūta nelikumīgi vai iznīcinot mežus ar augstām dabas vērtībām,” norāda Pasaules Dabas Fonda direktors Jānis Rozītis.

Globālais papīra patēriņš pēdējo 50 gadu laikā ir pieaudzis sešas reizes, un tagad pasaulē izmantojam miljons tonnas papīra dienā. Aptuveni puse no tā tiek izlietota iepakojumam, taču lielu daļu izmanto arī iespieddarbiem, t.sk. reklāmas izdevumiem. Papīra rūpniecība ir ne tikai viens no lielākajiem koksnes patērētājiem, tā ir atbildīga arī par lielu daļu klimata pārmaiņām, gaisa un ūdens piesārņojumu.

Akcijas „Zaļie soļi” rīkotāji uzsver, ka ikvienam iedzīvotājam ir tiesības atteikties no neadresētu sūtījumu saņemšanas. „Akcijas laikā ir izstrādātas vadlīnijas, lai iedrošinātu iedzīvotājus saņemt mazāk nevajadzīgas reklāmas savā pastkastē, tādējādi atsakoties no liekas resursu izšķērdēšanas, izvairīties no atkritumu radīšanas un taupītu finanšu līdzekļus,” uzsver Sēlijas Vides Aizsardzības Asociācijas valdes loceklis Gatis Tropks.

Lai atteiktos no neadresētu reklāmas sūtījumu saņemšanas, akcijas organizatori aicina iedzīvotājus uz pastkastēm uzlīmēt īpašu akcijas brīdinošo uzlīmi, kā arī informēt reklāmas izplatītājus turpmāk uz konkrēto adresi neadresētus reklāmas materiālus nepiegādāt. Gadījumos, ja reklāmas izplatītāji neņems vērā iedzīvotāju lūgumus un reklāmas materiālus turpinās piegādāt bez saņēmēja atļaujas, akcijas mājas lapā sniegts skaidrojums tālākai rīcībai, lai nepieļautu resursu nelietderīgu izlietojumu.

Par akciju vairāk uzzināt un to atbalstīt var, ienākot mājas lapā: www.zaliesoli.lv