Jaunumi 2015 /

Vides erudīts Jūrmalā

Atpakaļ

“Zaļā josta” augstu vērtē izglītības iestāžu ārpusstundu aktivitātes, kur audzēkņi var iegūt tiešu pieredzi un attīstīt interesi par vidi, tādējādi veidojot personisko attieksmi un atbildību par savu kā arī pārējo cilvēku rīcību. Tāpēc arī šajā mācību gadā “Zaļā josta” ar prieku atbalsta Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra organizēto konkursu “Vides erudīts”, kas notiks 2015.gada 15.aprīlī.

Konkursā, kā ik gadu, savstarpēji sacentīsies desmit Jūrmalas skolu 5.-6.klašu komandas. Dalībnieki sacentīsies un demonstrēs savas prasmes un zināšanas septiņos kontrolpunktos: atkritumu šķirošana, sadzīves ķīmija un drošības simboli, kustības ātrums, koku sugu noteikšana pēc zariem, kūlas dedzināšanas ietekme, vielu sadalīšanās un veselīgs uzturs.

Konkursa “Vides erudīts” mērķis ir pilnveidot dabaszinību kursā iegūtās zināšanas, prasmes un iemaņas par dabas daudzveidību un vienotību, cilvēku ietekmi uz to.

Vides problēmas nav iespējams atrisināt tikai ar normatīvo aktu palīdzību vai ieviešot modernas tehnoloģijas. Daudz svarīgāk ir ikdienā praktiski rīkoties un attīstīt vides apziņa katrā sabiedrības loceklī, lai vides jautājumu risinājumi balstītos uz zināšanām un to risināšanā iesaistītos pēc iespējas vairāk cilvēku. Tāpēc “Zaļā josta” izsaka pateicību Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centram par ilggadējo darbu vides izglītības veicināšanā.