Jaunumi 2008 /

Vides pētnieku konkurss „Skolēni eksperimentē”

Atpakaļ

Ar SIA „Zaļā josta” atbalstu ir aizvadīts vides pētnieku konkurss „Skolēni eksperimentē”. Konkursa galvenais mērķis bija rosināt skolēnu interesi par dabas sistēmu un procesu pētīšanu, veidojot izpratni par dabas daudzveidību un vienotību, lai sekmētu labvēlīgu attieksmi pret vides un veselības saglabāšanu un uzlabošanu; popularizēt skolēnu pētniecisko darbību; aktivizēt un paplašināt vides izglītības darbu izglītības iestādēs.

Konkursā piedalījās 1. – 9. klases skolēni, kuri veikuši praktiskus ar dabu un apkārtējo vidi saistītus pētījumus, novērojumus un eksperimentus. Konkursam tika pieteikti 10 darbi un piedalījās 11 skolēni.

Dalībniekus vērtēja kompetenta žūrija: biedrības „Latvijas Zaļā josta” valdes priekšsēdētāja Velga Vilciņa, Jelgavas pilsētas bioloģijas un ķīmijas skolotāju MA vadītāja Veronika Miglāne, Jelgavas pilsētas sākumskolas MA vadītāja Ingvilda Ivanova, Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas bioloģijas skolotāja Sibilla Gedvila un JRPIC Skolu atbalsta nodaļas galvenais speciālists Andris Ekmanis. Tika novērtēta pētījuma oriģinalitāte, attieksme pret apkārtējo vidi, darba praktiskā nozīme un pielietojums un, protams, tas, kā jaunie pētnieki pasniedza savu pētījumu publikai.

Konkursa ietvaros tika pētītas dažādas interesantas tēmas un veikti praktiski novērojumi un pētījumi. Vides pētnieku konkursa pirmās kārtas fināls norisinājās 2008. gada 15. februārī Jelgavas reģionālajā Pieaugušo izglītības centrā.

Konkursa ietvaros tika noteikti 3 uzvarētāji, kuri tika izvirzīti tālākai dalībai valsts mēroga jauno vides pētnieku skati:

·      4. vidusskolas 2. klases skolniece Agnese Gaspersone (konsultants – Zaiga Bitāne), kura ir „izaudzējusi” kristālu no sālsūdens šķīduma mājas apstākļos.

·      6. vidusskolas 6. klases skolnieces Darja Smirnova un Viktorija Juškeviča (konsultants – Irina Timofejeva), kuras ir izpētījušas sniega ietekmi uz augu augšanu.

·      9. klases skolniece no Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas Agnese Kinstlere (konsultants – Sibilla Gedvila), kura pētījuma laikā audzēja kressalātus dažādu mēslošanas līdzekļu iedarbībā.

Konkursa dalībniekiem tika sagādātas īpašas pārsteiguma balvas no SIA „Zaļā josta” un Jelgavas Reģionālā Pieaugušo izglītības centra.