Jaunumi 2024 /

Vieslekcija Gulbīša pamatskolā par pareizu atkritumu šķirošanu

Atpakaļ

Atsaucoties Gulbīšu pamatskolas aicinājumam, SIA “Zaļā josta” pārstāve Aija Caune 2024.gada 7.februārī vadīja online vieslekciju pamatskolas audzēkņiem par pareizas atkritumu šķirošanas principiem.

Gulbīšu pamatskola piedalās Erasmus+ programmas Pamatdarbības skolu sektora projektā  “Kopā par zaļāku nākotni!”, un šī projekta mērķi ir: palielināt skolēnu izpratni par atkritumu šķirošanas, to pārstrādes, dabas resursu taupīšanas un vides piesārņojumu mazināšanas nozīmīgumu visā pasaulē.

Šī projekta ietvaros audzēkņi bija veikuši izpēti par šķirošanas iespējām un šķirošanas vietu pieejamību savā novadā, izpētot kur ir izvietoti šķirošanas konteineri, tādēļ nākamais solis bija šķirošanas iemaņu iegūšana, ko audzēkņi nostiprināja “Zaļā josta” rīkotajā vieslekcijā.

Lekcijā audzēkņi ieguva informāciju par šādiem jautājumiem:

  • Kāpēc šķirot atkritumus ir būtiski;
  • Atkritumu apsaimniekošanas valsts stratēģija;
  • Kā pareizi šķirot un utilizēt izlietotā iepakojuma atkritumus;
  • Kā pareizi šķirot un utilizēt videi kaitīgo preču atkritumus;
  • Kā pareizi šķirot un utilizēt nolietotās elektroiekārtas;
  • Kā rīkoties ar tekstila atkritumiem;
  • Bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošanas iespējas;
  • Sadzīves bīstamo atkritumu utilizācija;
  • Kā uzzināt par sev tuvāko publisko šķiroto atkritumu nodošanas vietu.
  • Kā šķirotie atkritumi var kalpot kā otrreizējie resursi
Vieslekcija Gulbīša pamatskolā par atkritumu šķirošanu