Jaunumi 2023 /

Vieslekcija Latvijas Universitātē – Ražotāju atbildības sistēmas (RAS) ieviešana tabakas izstrādājumiem ar filtriem. Kā tā darbosies Latvijā?

Atpakaļ

Atsaucoties Latvijas Universitātes aicinājumam,  2023.gada 9.novembrī SIA “Zaļā josta” LIFE projekta vadītāja Aija Caune tiešsaistē vadīja projekta LIFE Waste To Resources IP, LIFE20 IPE/LV/000014 vieslekciju Latvijas Universitātē – “Ražotāju atbildības sistēmas (RAS) ieviešana tabakas izstrādājumiem ar filtriem. Kā tā darbosies Latvijā? Kas paveikts un vēl jāpaveic LIFE Waste to Resources IP ietvaros?”

Vieslekcijas ietvaros lektore iepazīstināja klausītājus ar ražotāju atbildības sistēmas modeļa darbību Latvijā, kā arī pastāstīja, kā šis modelis tiks ieviests attiecībā tabakas izstrādājumiem ar filtriem, un kādas aktivitātes ir plānotas LIFE Waste to Resources IP pilotprojektaietvaros.

Vieslekcijā tika sniegts ieskats arī šādās tēmās:

  • Kādi ir ražotāju atbildības sistēmas darbības principi;
  • Kā uzņēmumi var saņemt atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa;
  • Kādas aktivitātes “Zaļā josta” veic sabiedrības izglītošanas un informēšanas jomā;
  • Kādas pilotaktivitātes ir paredzētas projekta ietvaros par tabakas filtru piesārņojumu un pareizu rīcību ar izsmēķiem;
  • Kādas pasaulē tiek rīkotas kampaņas ar mērķi mazināt cigarešu izsmēķu radīto vides piesārņojumu;
  • Kāds atbalsts sabiedrības izglītošanas jomā tiek sniegts pašvaldībām un kādi ir pieejamie izglītojošie materiāli.

Vieslekciju noklausījās 152 klausītāji.