Jaunumi 2023 /

Vieslekcija uzņēmumam “Cabot Corporation” par atkritumu šķirošanu

Atpakaļ
2023.gada 9.martā SIA “Zaļā josta” pārstāve Aija Caune viesojās uzņēmumā “Cabot corporation” ar informatīvu vieslekciju angļu valodā
“Think and act responsible: Why it is important to minimise, sort and recycle waste”.
Pasākuma mērķis bija  izglītot uzņēmuma darbiniekus un paplašināt viņu zināšanas par atkritumu šķirošanu, sniegt ieskatu aktualitātēs atkritumu apsaimniekošanas jomā Latvijā, sniegt atbildes uz šādiem jautājumiem:
Kāpēc atkritumu šķirošana ir būtiska;
Kāpēc ir svarīgi samazināt atkritumu daudzumu, šķirot un pārstrādāt atkritumus;
Atkritumu apsaimniekošanas valsts stratēģija;
Kā pareizi šķirot un utilizēt izlietotā iepakojuma atkritumus;
Kā pareizi šķirot un utilizēt videi kaitīgo preču atkritumus;
Kā pareizi šķirot un utilizēt nolietotās elektroiekārtas;
Kā rīkoties ar tekstilatkritumiem;
Bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošanas iespējas;
Sadzīves bīstamo atkritumu utilizācija;
Kur sameklēt sev tuvāko šķiroto atkritumu nodošanas vietu.

Pasākuma laikā vairāk kā 65 darbinieki tika izglītoti pareizā šķirošanā un pēc izglītojošās lekcijas tika pārbaudītas darbinieku šķirošanas prasmes  praktiskā šķirošanas spēlē, kurā darbinieki komandās pārrunāja iegūtās zināšanas atkritumu pareizā šķirošanā.
SIA “Zaļā josta” pārstāve Aija Caune dalījās pieredzē un piemēros, kā iedzīvotāji var rīkoties atbildīgi, šķirojot atkritumus. Diskusijas laikā tika skaidroti visi neskaidrie jautājumi saistībā ar pareizu atkritumu šķirošanu.   Stāstījuma beigās notika diskusija un praktisko šķirošanas iemaņu pārbaude starp dalībnieku grupām.
“Cabot Corporation” ir starptautisks izejmateriālu ražotājs, kas ražo oglekļa pūderi. Tas tad tiek lietots dažādos ikdienas un industrijas produktos. Darbinieku skaits: vairāk kā  250. Uzņēmums ir izveidojis jaunas biroja telpas, kurās apzināti tiks ieviesta pareiza atkritumu šķirošana.
Viena no uzņēmuma prioritātēm ir arī rūpes par vidi un ilgtspēju.