Jaunumi 2009 /

Vizuālās mākslas konkurss „Dabas bagātības”

Atpakaļ

SIA „Zaļā josta” izsludina vizuālās mākslas konkursu „Dabas bagātības”, aicinot tajā piedalīties visu Latvijas skolu audzēkņus, neatkarīgi no viņu sagatavotības pakāpes vai vecuma!

Vizuālās mākslas konkurss tiek veidots ar mērķi rosināt skolēnus aizdomāties par apkārtējās dabas vērtībām un nozīmi cilvēku dzīvē, kā arī radīt informatīvi uzrunājošu pamatu sabiedrības rūpēm par dabas bagātību saudzēšanu.

Māksla ir lielisks veids, kā paust savas sajūtas un attieksmi, nelietojot vārdus – nereti tieši zīmējums spēj pateikt daudz vairāk, nekā simtiem vārdu. Tieši tādēļ SIA „Zaļā josta” aicina bērnus un jauniešus sūtīt savas pārdomas par vidi un dabas bagātībām, labākās idejas un uzskatus apkopjot SIA „Zaļā josta” nākamā gada kalendārā, kas spētu nest bērnu radīto vēstījumu tālāk sabiedrībā.

Konkursa „Dabas bagātības” dalībniekiem laika posmā no 2009. gada 15. aprīļa līdz 10. maijam ir jāiesniedz savi vizuālās mākslas darbi par tēmu „Dabas bagātības”, pievienojot īsu komentāru par darbā pausto ideju, kā arī sniedzot savu viedokli par „dabas bagātībām”. Konkursa noslēgumā darbus vērtēs kompetenta žūrija pēc vairākiem kritērijiem – darba izpildījuma kvalitātes, estētiskā skaistuma un idejas oriģinalitātes, galveno uzsvaru liekot tieši uz darba sniegto ieguldījumu sabiedrības vides un dabas vērtību izpratnes veidošanā.

Konkursa laureātu darbi tiks iekļauti SIA „Zaļā josta” 2010. gada kalendārā, tādējādi aktualizējot un izplatot bērnu viedokli par vides saudzēšanu visa nākamā gada garumā. SIA „Zaļā josta” uzskata, ka bērnu zīmējumos paustās idejas atspoguļo bērnu patiesos uzskatus, līdz ar to konkursam iesniegtie darbi paudīs jaunākās paaudzes skatījumu uz vidi un izpratni par to, kas dabā ir tiešām uzskatāms par bagātību. Savukārt kalendāra lietotāji varēs ne tikai baudīt bērnu mākslas darbus visa gada garumā, bet arī mācīties rūpēties par vidi un novērtēt tās sniegtās bagātības.

Detalizēta informācija par konkursu „Dabas bagātības” atrodama konkursa nolikumā.

Konkursa „Dabas bagātības” nolikums 

Sīkāka informācija:

Laima Jekšiņa

SIA „Zaļā josta” mārketinga projektu vadītāja

Tālr.: 67808294. mob.: 26710793

E-pasts: laima.jeksina@zalajosta.lv