Jaunumi 2014 /

VKP seminārs

Atpakaļ

„DRN atbrīvojuma saņemšana par videi kaitīgajām precēm*”!
*smēreļļas, eļļas filtri, baterijas, akumulatori, riepas, elektriskās un elektroniskās preces

Seminārs notika 2006. gada 2. jūnijā LR Vides ministrijas lielajā zālē (Peldu ielā 25, Rīgā).
Semināra apraksts:

  • Zaļās jostas” aktualitātes”
    Lektors: Jānis Lapsa, “Zaļās jostas valdes priekšsēdētājs;
     
  • „Videi kaitīgo preču apsaimniekošana. Izmaiņas saistītājā likumdošanā.”
    Lektore: Rudīte Vesere, Vides ministrijas Vides aizsardzības departamenta direktora vietniece;

Bija iespēja uzdot neskaidros jautājumus par elektrisko un elektronisko preču apsaimniekošanu
Beatai Bietagai, Latvijas Elektrotehniskā Apsaimniekošana valdes priekšsēdētājai.