Jaunumi 2016 /

“Zaļā josta” aicina bērnus un jauniešus kopīgiem spēkiem sargāt Latvijas dabu no vides piesārņojuma ar bīstamiem atkritumiem – izlietotām baterijām

Atpakaļ

Jau vienpadsmito gadu “Zaļā josta” rīko izlietoto bateriju vākšanas konkursu “Tīrai Latvijai!”, kas vieno Latvijas skolēnus un bērnudārzu audzēkņus kopējās rūpēs par Latvijas dabu. Izlietoto bateriju vākšanas konkurss ļauj bērniem un jauniešiem ne tikai sacensties par vērtīgām balvām, bet arī māca, kā ar vienkāršām ikdienas darbībām ikviens spēj dot būtisku ieguldījumu apkārtējās vides uzlabošanā un pasargāšanā no bīstamo atkritumu piesārņojuma, kā arī parāda, ka pareiza un droša atkritumu šķirošana, to nodošana pārstrādei dod jaunas otrreizējās izejvielas.

Konkursa nolikums

Plakāts

Uzaicinājuma vēstule skolām

Datu bāze

2016./2017. mācību gadā izlietoto bateriju vākšanas konkursam “Tīrai Latvijai!” aicinātas pieteikties vispārējās, profesionālās un pirmsskolas izglītības iestādes, kā arī interešu izglītības iestādes. Lai iesaistītos konkursā, izglītības iestādes pārstāvim līdz 2016.gada decembra beigām jāreģistrējas konkursa datu bāzē. Izlietotās baterijas būs iespējams nodot līdz 2017.gada februāra beigām. Uzvarētāji un konkursa kopējie sasniegumi tiks paziņoti maijā.

Kā pierāda iepriekšējie konkursa norises gadi, konkurss vieno ne tikai izglītības iestāžu audzēkņus, bet arī viņu vecākus, ģimenes locekļus un apkārtnes iedzīvotājus, kas, lai atbalstītu bērnu iniciatīvu, kopīgi vāca izlietotās baterijas, tādējādi veicinot vietējās sabiedrības izpratni par bīstamo atkritumu nevēlamo ietekmi uz vidi un nodrošinot izlietoto bateriju nonākšanu tiem paredzētos, specializētos konteineros, nevis izmetot kopējos sadzīves atkritumos.

Izlietoto bateriju vākšanas konkurss “Tīrai Latvijai!” ir kļuvis par ilgtermiņa tradīciju un tajā ik gadu piedalās arvien lielāks dalībnieku skaits. Pagājušajā mācību gadā bateriju vākšanas kampaņā iesaistījās 219 izglītības iestāde, savācot un pārstrādei nogādājot 27.64 tonnas izlietotu un vairs nederīgu bateriju.

“Zaļā josta” izlietoto bateriju vākšanas konkursu rīko sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru un AS “BAO” – līderi izlietoto bateriju apsaimniekošanā Latvijā. Tādējādi ikviens konkursa dalībnieks var būt drošs, ka viņa savāktās baterijas pēc konkursa noslēguma nonāks pārstrādes rūpnīcā, tiks izkausētas un pārstrādātas jaunās vērtīgās izejvielās. Konkursa organizatori ir sarūpējuši arī īpašas naudas balvas konkursa uzvarētājiem – 400, 300 un 200 eiro vērtībā, un pārsteiguma balvas čaklākajiem individuālajiem bateriju vācējiem.

Šajā mācību gadā kampaņas “Tīrai Latvijai!” ietvaros “Zaļā josta” kopumā izsludina divus konkursus, kuros izglītības iestāžu audzēkņi varēs vākt makulatūru un izlietotās baterijas. Tā kā daudzviet Latvijā, it īpaši lauku reģionos, iedzīvotājiem vēl nav ērti pieejama iespēja nodot otrreizējai pārstrādei makulatūru, baterijas un elektrotehniku, šie izglītības iestāžu konkursi kalpo arī kā instruments, lai samazinātu nešķiroto atkritumu apjomu un iesaistītu vietējos iedzīvotājus atkritumu šķirošanā.

Šajā mācību gadā sadarbībā ar Latvijas Dabas muzeju, kampaņas ietvaros norosinās arī radošais papīra pārstrādes konkurss “Pašu rokām darināts dizaina papīrs”, kura mērķis ir veicināt bērnos un jauniešos izpratni, ka no sašķirotas makulatūras var izgatavot jaunu papīru, uz kura paust savu vēstījumu “TĪRAI LATVIJAI!”. Radošā konkursa labākie darbi tiks izstādīti Latvijas dabas muzejā, kā arī saņems balvas no konkursa organizatoriem.

 “Zaļā josta” aicina izglītības iestādes iesaistīties kampaņā “Tīrai Latvijai!” un kopīgiem spēkiem veidot Latvijas vidi tīrāku, labāku un skaistāku.

 

Plašāka informācija par konkursu:

Ilze Liepa-Balode, “Zaļā josta” pārstāve, tālr. 67808112, mob.tālr.: 27042534, e-pasts konkurss@zalajosta.lv, www.zalajosta.lv