Jaunumi 2014 /

„Zaļā josta” aicina skolotājus piedalīties seminārā „Teorija un praktiskie risinājumi atkritumu samazināšanā un dabas resursu taupīšanā skolās”

Atpakaļ

„Zaļā josta” aicina skolu vides izglītības koordinatorus, izglītības iestāžu bioloģijas, ķīmijas un dabas zinību skolotājus un citus interesentus uz semināru

„Teorija un praktiskie risinājumi atkritumu samazināšanā un dabas resursu taupīšanā skolās”

Seminārs norisināsies š.g. 10.maijā plkst.10:00 Liepājā, Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskolā. Semināra ietvaros tiks skaidrota atkritumu būtība, to ietekme uz vidi, kā arī sniegts ieskats atkritumu apsaimniekošanā Latvijā. Pedagogiem tiks demonstrēti praktiskie risinājumi atkritumu samazināšanā un dabas resursu taupīšanā skolās. Īpašs uzsvars tiks likts uz Liepājas reģiona atkritumu apsaimniekošanu, par kuru klātesošos informēs SIA „Liepājas RAS” un SIA „NORDIA” pārstāvji. Pedagogi tiks iepazīstināti ar informatīvi izglītojošiem palīgmateriāliem vides izglītībā. Semināra noslēgumā tiks rīkota izbrauka ekskursija uz Liepājas atkritumu apsaimniekošanas reģiona poligonu „Kīvītes”.

Semināra darba programma

Lai piedalītos seminārā, pedagogiem ir jāpiesakās, rakstot semināra organizatorei Velgai Vilciņai uz e-pasta adresi velga.vilcina@zalajosta.lv vai zvanot uz mobilo tālruni 29525682, vai arī rakstot Inai Stolai uz e-pasta adresi stola@inbox.lv vai zvanot uz mobilo tālruni 29502965 līdz š.g. 8.maijam.

Seminārs tiek rīkots ar mērķi aktīvāk integrēt vides izglītību, videi draudzīgu rīcību un atkritumu šķirošanu Latvijas skolās, sniedzot pedagogiem nepieciešamo informāciju un zināšanu bāzi, kuru mācīt skolu audzēkņiem. Semināra tēmas aktualitāti pastiprina fakts, ka šobrīd jau ir daļēji apkopoti Lielās Talkas rezultāti, kas nebūt nav iepriecinoši. Rezultāti apbēdina ne jau tāpēc, ka par maz savākts atkritumu, bet gan tieši otrādi, esam parādījuši, cik patiesībā maz mums rūp savas vides izskats un kvalitāte. Un tad rodas jautājums, kas tam ir par iemeslu – vai nepietiekamas zināšanas par atkritumu kaitīgo ietekmi uz vidi un pašu veselību, vai iedzīvotāju nepietiekamais nodrošinājums ar atkritumu konteineriem, vai vienkārši tas ir kārtības jautājums? Visi šie jautājumi ir viennozīmīgi skatāmi caur izglītības prizmu. Izglītības iestādes vienmēr ir bijušas un būs tās, kas vietējā sabiedrībā pildīs informācijas un kultūras nesējas lomu.

Vides izglītība nav vienas dienas jautājums, tā tāpat kā puķe jākopj katru dienu, lai zināšanas nostiprinātos un videi draudzīga rīcība kļūtu par ikdienas ieradumu. Ir svarīgi, lai šajā procesā tiktu iesaistītas visas ieinteresētās puses – skolas, pašvaldības un atkritumu apsaimniekotāji, lai kopīgiem spēkiem meklētu vēl labāku un efektīvāku risinājumu, kā samazināt atkritumu apjomu, kuriem, sadaloties vidē, rodas ne tikai cilvēku veselībai un visai dzīvajai dabai kaitīgas vielas, bet arī vielas, kas veicina klimata izmaiņas.

Velga Vilciņa norāda: „„Zaļā josta” tic, ka kopīgiem spēkiem panāksim, lai, pienākot kārtējai Lielās Talkas dienai, mums nebūtu jāvāc citu atstātie atkritumi, tā vietā vairāk laika veltot savas apkārtnes izdaiļošanai ar stādījumiem, iekārtojot atpūtas un sporta laukumus un sapošot pludmales aktīvam un veselīgam dzīvesveidam un darītu vēl daudz ko citu savam un citu priekam”.

Papildu informācija:

Velga Vilciņa

Tālr.: 67808320

E-pasts: velga.vilcina@zalajosta.lv 

www.zalajosta.lv

www.lzj.lv