Jaunumi 2012 /

„Zaļā josta” apkopojusi bateriju vākšanas tendences izglītības iestādēs

Atpakaļ

Ir noslēdzies uzņēmuma „Zaļā josta” organizētais konkurss, ar kura palīdzību tika iegūta informācija un foto stāsti par izlietoto bateriju vākšanas paradumiem Latvijas izglītības iestādēs. Konkursā tika aicināti iesaistīties SIA „Zaļā josta” organizētā praktiskā bateriju vākšanas konkursa „Būsim atbildīgi” dalībnieki, daloties savos piedzīvojumos, publicējot fotogrāfijas un ierosinājumus konkursa elektroniskajā dienasgrāmatā.

Četru nedēļu garumā „Zaļā josta” izzināja, kā izglītības iestādēs vāc baterijas, kur skolēni visbiežāk meklē izlietotās baterijas, noskaidroja interesantāko piedzīvojumu vācot baterijas un zaļās apņemšanās, ko izglītības iestādes turpinās realizēt visa gada garumā.

Kā bērni vāc izlietotās baterijas

Izglītības iestādes ir atraktīvas un izdomas bagātas. Skolēni un personāls izglītības iestādēs organizē un izsludina savus iekšējos konkursus (veido plakātus, organizē kampaņas, zīmē afišas). Izlietoto bateriju vākšanā aktīvi iesaistās visas klases. Bērni veido savas bateriju vākšanas pudeles un kastes ar oriģinālu noformējumu un saukļiem uz tām.

Konkurss neaprobežojas ar praktisko bateriju vākšanu vien. Mūsu iniciatīvas vadīti skolēni daudz plašāk un vispārīgāk apgūst vides izglītības jomu. Lai skaidrotu bateriju kaitīgo ietekmi uz vidi, izglītības iestādēs tiek demonstrēta filma „Bateriju ceļš”. Ne tikai tiek vāktas izlietotās baterijas, bet arī tiek skaidrots par to kaitīgo ietekmi uz vidi, kāpēc tās ir bīstamas un kāpēc piesārņo vidi, ja nonāk tām neparedzētā vietā.

Vietas, kur meklē izlietotās baterijas, ir dažādas

Ar izglītības iestāžu palīdzību izdodas iesaistīt ne tikai audzēkņus un izglītības iestāžu personālu bateriju vākšanā, bet tiek iesaistīta visa tuvākā apkārtne. Lai savāktu pēc iespējas vairāk izlietotās baterijas, audzēkņi izvieto pašdarinātas bateriju vākšanas kastītes pagasta veikalos. Čaklie bateriju vācēji apziņo radus, draugus un paziņas, kas ar lielāko prieku iesaistās šajā aizraujošajā nodarbē. Ir pat izglītības iestādes, kuras vietējā laikrakstā ievieto ziņas par to, ka tiek vāktas izlietotās baterijas. Novārtā netiek atstātas bibliotēkas, novada domes u.c. sabiedriski aktīvas vietas. Papildspēki tiek piesaistīti no tuvākas un tālākas apkaimes.

Interesantu piedzīvojumu bateriju vākšanā netrūkst

Ar konkursa palīdzību atklājām, ka, lai papildinātu savus izglītības iestāžu izlietoto bateriju krājumus, audzēkņi bija gatavi doties sniegotās ekspedīcijās pie tuvākajiem kaimiņiem. Bateriju vākšanā bija vērojama sīva konkurence – lai savāktās baterijas netiktu citiem konkurentiem, bateriju vākšanas kastītes tika novietotas novērošanas kameru redzeslokā. Lai uzvarētu konkursā, mazie bateriju vācēji bija izstrādājuši ne vienu vien palaidnību. Piemēram, kāds skolnieks bija izņēmis baterijas no savas vecmāmiņas dzirdes aparāta.

Ar konkursa noslēgumu zaļie darbi nebeidzas

Dalība bateriju vākšanas konkursā skolēniem ievērojami mainīja vides uztveri. Kā izteicās paši skolu pārstāvji, pēc bateriju vākšanas konkursa noslēguma viņu zaļie darbi tīras Latvijas vides veidošanā turpināsies. Daudzi skolēni apņēmās arī turpmāk vākt baterijas un makulatūru, šķirot atkritumus, rūpēties par apkārtējās vides tīrību, taupīt elektrību un ūdeni, piedalīties sakopšanas talkās, veikalā izvēlēties tādus produktus, kuriem nav liekā iepakojuma un izmantot auduma maisiņus, kā arī pārvietoties ar velosipēdu, lietot enerģiju taupošās spuldzītes, palīdzēt dzīvniekiem ziemā, ierīkot uz palodzes garšaugu dobīti un daudz citu jauku zaļu lietu. Tas liek secināt, ka izpratne par to, kas ir labs videi un pašam, bērniem ir, un mūsu konkurss nostrādājis kā katalizators šo zaļo ideju realizācijai.

Atgādinām, ka bateriju vākšanas konkursa „Būsim atbildīgi!” dienasgrāmatas konkurss norisinājās no 9. janvāra līdz 7. februārim, kura laikā dalībnieki dalījās savos piedzīvojumos, pārdomās, foto stāstos un interesantākajos brīžos vācot izlietotās baterijas. Konkursa ietvaros tika veikti vairāk kā 100 ieraksti, no kuriem četri labākie tika pie uzņēmuma „Zaļā josta” sagādātām balvām – šķirošanas turzu komplekta makulatūras un PET pudeļu šķirošanas uzsākšanai klasē.

Paldies visiem konkursa dalībniekiem, kas dalījās ar saviem stāstiem un pastāstīja citiem par bateriju vākšanas tendencēm savā izglītības iestādē. Ceram, ka dalība dienasgrāmatas ierakstu konkursā izglītības iestādēm sniegusi jaunas idejas kā iesaistīties tīras Latvijas vides veidošanā. Jo mērķis taču visiem ir viens – nepieļaut, lai izlietotās baterijas nonāk apkārtējā vidē un piesārņo to, bet gan tiek pareizi apsaimniekotas un nodotas otrreizējai pārstrādei.