Jaunumi 2018 /

“Zaļā josta” eksperti izglīto Berģu skolēnus par pareizu atkritumu šķirošanu

Atpakaļ

2018. gada 17. aprīlī “Zaļā josta” organizēja izglītojošu vieslekciju Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolā, lai Dabaszinātņu nedēļas ietvaros papildinātu skolas audzēkņu zināšanas par sadzīves atkritumu šķirošanu.   

Kopumā vieslekcijas noklausījās vairāk nekā 250 skolēnu, kā arī mācībspēki. Īpaša lekcija tika novadīta sākumskolas vecuma bērniem, teorētisko materiālu apvienojot ar vizuāliem uzskates līdzekļiem un mācību filmiņām. Savukārt vecāko klašu skolēniem pēc padziļinātākas lekcijas bija iespēja nostiprināt iegūtās zināšanas, spēlējot “Zaļā josta” izstrādātu interaktīvo šķirošanas spēli.

“Zaļā josta” speciālisti, veicot izglītojoša rakstura pasākumus dažādām mērķgrupām, ir pārliecinājusies, ka vislielākā izpratne un gatavība sadzīves atkritumus šķirot ir tieši skolas vecuma bērniem un jauniešiem.   Skolēni ne tikai ar interesi klausās stāstīto, bet aktīvi uzdod jautājumus un dalās ar saviem novērojumiem par daudzu iedzīvotāju nepareizo rīcību, kad tie izmet atkritumus, kur pagadās. Ir sarežģīti šādās reizēs bērniem sniegt atbildi, kāpēc pieaugušie tā dara.   

Ir ļoti apsveicami, ka pie Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas ir uzstādīti atkritumu dalītās vākšanas konteineri. Tādējādi skolēniem un viņu vecākiem, kam pie mājas nav nodrošināta iespēja šķirot atkritumus, ir visas iespējas mājās sašķirotos atkritumus atvest līdz skolas rīcībā esošajiem šķirošanas konteineriem un tur no tiem atbrīvoties.