Jaunumi 2010 /

„Zaļā josta” izdevusi jaunu informatīvu vides izglītības bukletu „Uzzini, izvēlies, piedalies!”

Atpakaļ

Turpinot ilggadējo darbu sabiedrības vides izglītībā, „Zaļā josta” izdevusi jaunu informatīvo bukletu „Uzzini, izvēlies, piedalies!”. Buklets paredzēts kā izziņas materiāls ikvienam Latvijas iedzīvotājam, palīdzot izprast pašu radīto sadzīves atkritumu šķirošanas nepieciešamību un nozīmīgumu.

Buklets „Uzzini, izvēlies, piedalies!” skaidro atkritumu nelabvēlīgo ietekmi uz vidi – gan atkritumus izmetot tiem nepiemērotās vietās, gan nepareizi apsaimniekojot un nenodrošinot to šķirošanu un reģenerāciju. Bukletā tiek sniegts ieskats biežāk sastopamajos atkritumu veidos, kā arī to šķirošanas un pārstrādes iespējām valstī. Buklets vēlreiz atgādina, kā pareizi šķirot atkritumus un kurā konteinerā katrs atkritumu veids ir metams.

Liela nozīme bukletā atvēlēta atkritumu apsaimniekošanas sistēmu reglamentējošiem dokumentiem un tajā skaidrota dalīto atkritumu vākšanas sistēma reģionos – pašvaldību pienākumi un atbildība, organizējot atkritumu apsaimniekošanas sistēmu savā novadā, kā arī atkritumu radītāju pienākumi un atbildība, iesaistoties vai neiesaistoties dalītas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstībā savā dzīves vietā.

Bukletu iespējams elektroniskā veidā lejupielādēt SIA „Zaļā josta” mājas lapā, kā arī drukātā veidā bez maksas saņemt biedrības „Latvijas Zaļā Josta” biroja telpās Rīgā, Mukusalas ielā 41b, darba dienās, iepriekš sazinoties pa tālruni 67808112.

Buklets „Uzzini, izvēlies, piedalies!”