Jaunumi 2007 /

„Zaļā josta” izglīto Latvijas skolu sākumskolas skolēnus atkritumu šķirošanā.

Atpakaļ

SIA „Zaļā josta” ir uzsākusi akciju „Šķiro kopā ar ezīti!”, kas paredzēta 1.-4. klašu skolēniem dažādās Latvijas skolās. Akcijas laikā SIA „Zaļā josta” iepazīstina skolēnus ar atkritumu šķirošanas un otrreizējās pārstrādes nozīmi, atkritumu šķirošanas iespējām Latvijā, kā arī dāvina skolai vides izglītības materiālus, DVD filmiņu „Papīra ceļš” un dalīto atkritumu konteineru. Akcijas ietvaros skolās tiek demonstrēta ludziņa „Šķiro kopā ar Ezīti!”, kas iestudēta pēc SIA „Zaļā josta” izdotās grāmatiņas bērniem „Draudzēsimies” sižeta. Ludziņa uzskatāmi parāda atkritumu šķirošanas nozīmi un nepieciešamību. Pēc ludziņas noskatīšanās bērniem tiek demonstrēta multiplikācijas filmiņa „Papīra ceļš”, kas parāda papīra ceļu no dalīto atkritumu konteinera līdz pat gatavam izstrādājumam pavisam jaunā izskatā. Katram bērnam arī tiek piedāvāta iespēja pārbaudīt savas zināšanas un izmēģināt savas iemaņas atkritumu šķirošanā.

Paralēli akcijai SIA „Zaļā josta” dalībnieki dāvina skolai dalīto atkritumu konteineru projekta „Skolēnu izglītošana dalītas atkritumu vākšanas un šķirošanas jautājumos. Dalītas atkritumu vākšanas un šķirošanas sistēmas pilnveidošana” ietvaros. Šis projekts tapis sadarbībā ar Latvijas vides aizsardzības fondu, un tā mērķi ir izglītot un informēt skolēnus par izlietotā iepakojuma dalītas vākšanas, šķirošanas, pārstrādes un reģenerācijas pilnveidošanu, parādīt, kā uzlabot vides stāvokli un dabas resursu iespējas un dot impulsu dalītās apsaimniekošanas uzsākšanai valsts mērogā.