Jaunumi 2018 /

“Zaļā josta” kopā ar Ezīti Jostiņu izglīto Limbažu sākumskolas audzēkņus par atkritumu šķirošanu

Atpakaļ

2018. gada 4. decembrī “Zaļā josta” kopā ar Ezīti Jostiņu viesojās Limbažu sākumskolā, lai kopā ar 1. ̶­- 6. klašu skolēniem iepazītos ar atkritumu šķirošanu un tā nozīmi mūsu ikdienā.

Limbažu sākumskolai tika pasniegta “Zaļā josta” sarūpēta simboliska pārsteiguma dāvana, kas izgatavota no otrreizējiem izejmateriāliem, lai atgādinātu par otrreizējo izejmateriālu ilgtspējīgām izmantošanas iespējām.

Jaunākajā 1. ̶­- 3. klašu grupā kopā ar Ezīti Jostiņu tika iepazīts papīra iepakojuma dzīves cikls no tā iegūšanas līdz makulatūras šķirošanai un tā otrreizējai pārstrādei, kā arī kopā ar bērniem tika izspēlēta atkritumu šķirošanas spēle.

Savukārt 6.klašu grupa tika iepazīstināta ar bīstamajiem atkritumiem, to kaitīgo ietekmi uz vidi, kā arī bīstamo atkritumu atpazīšanu, šķirošanu un nogādi pārstrādei. Skolēni tika iepazīstināti ar jaunajām produktu bīstamības piktogrammām, kas paredzētas informācijas sniegšanai par kaitējumu, ko konkrētā viela vai maisījums var radīt mūsu veselībai vai videi. Kopā ar skolēniem tika noskatīta filma par “Ķīmiskajām vielām un to bīstamību”, kā arī pārrunātas bīstamo atkritumu nodošanas iespējas.

Pasākuma laikā skolēni ieguva jaunas zināšanas par ilgtspējīgu ikdienas rīcību, atkritumu šķirošanu un nesašķiroto atkritumu radīto kaitējumu videi, kā arī pasākuma noslēgumā atraktīvā veidā tika pārbaudītas bērnu zināšanas par atkritumu šķirošanu, par bīstamajiem atkritumiem un to ietekmi uz vidi, un atkritumu ilgtspējīgām izmantošanas iespējām.