Jaunumi 2010 /

„Zaļā josta” laidusi klajā jaunu informatīvi izglītojošo īsfilmu „Bateriju ceļš”

Atpakaļ

„Zaļā josta” informē, ka ir pabeigts darbs pie vides izglītības filmas „Bateriju ceļš” un marta vidū gaidāma svinīga filmas prezentācija, kuras laikā Latvijas vides izglītotāji un ikviens interesents tiks aicināti uz 15 minūtēm iegrimt Bateriju pasaulē.

Vides izglītības filma „Bateriju ceļš” ir jauns tematisks turpinājums īsfilmai „Papīra ceļš”, kurā tika stāstīts par papīra atkritumu otrreizējo pārstrādi un tās sniegto ieguldījumu dabas resursu taupīšanā un vides saudzēšanā. „Papīra ceļš” ir guvis plašu atzinību gan Latvijas skolu, gan vides izglītotāju vidū. Bet, nu ir pienācis laiks sabiedrību iepazīstināt ar „Bateriju ceļu”.

Filma „Bateriju ceļš” ir veidota ar mērķi nepieļaut vides piesārņošanu ar izlietotu bateriju atkritumiem, novēršot neskaidrības apsaimniekošanas izvirzītājās prasībās bateriju lietotājos par baterijām, kad tās kļūst par atkritumiem. Filmā 15 minūtēs tiek sniegts ieskats bateriju dzīves ciklā, skaidrota bateriju uzbūve un kaitīgā ietekme uz vidi, izskaidrots, ko darīt ar izlietotām baterijām, un sniegti noderīgi ieteikumi to pareizai apsaimniekošanai, kad tās kļuvušas par atkritumiem. Filma „Bateriju ceļš” ir lielisks pamudinājums ikvienam no mums iesaistīties bateriju vākšanā un rūpēties par apkārtējo vidi, novēršot tādu videi bīstamo atkritumu kā izlietotu bateriju potenciālos draudus videi.

Filmas „Bateriju ceļš” prezentācija plašāki auditorijai notiks š.g. 18.martā plkst. 10.00, Rīgā, Strūgu ielā 4, Valsts izglītības satura centra telpās. Pirmie īsfilmas vērtētāji būs Latvijas skolu skolotāji – vides izglītības koordinatori.

Filmā „Bateriju ceļš” darbojošies tēli noteikti patiks kā lieliem, tā maziem filmas skatītājiem. Filmas galvenie varoņi – dabas draugs Māris Olte kopā ar bērniem – filmas ietvaros apciemo LU profesoru, Andri Actiņu, kas bērniem saistošā veidā izskaidro bateriju uzbūvi un to sastāvā esošo vielu ietekmi uz vidi. Pēc profesora apciemojuma bērni dodas savām acīm novērot, kā noris savākto bateriju izvešana un nogāde pārstrādei, apmeklējot AS „BAO” bīstamo atkritumu pārstrādes cehu. Tajā bērnus iepazīstina ar šokējošiem skaitļiem – tikai piektā daļa no visām Latvijā tirdzniecībā nonākušām baterijām tiek savāktas un pārstrādātas. Līdz ar to bērni dodas meklēt risinājumu – kā savākt atlikušās četras piektdaļas no visām baterijām. Filmas noslēgumā ikviens no mums tiek aicināts būt aktīvam un kopīgiem spēkiem savākt un nogādāt pārstrādei arī atlikušās baterijas, tādējādi rūpējoties par apkārtējo vidi.

Filma „Bateriju ceļš” ir apskatāma šeit.

Papildus informācija par filmas prezentācijas pasākumu:

Ilze Fīlipa

Tālr.: 67808112, mob.: 27099097

E-pasts: ilze.filipa@zalajosta.lv

www.zalajosta.lv