Jaunumi 2012 /

„Zaļā josta” prezentē jaunu vides izglītības īsfilmu „Elektroiekārtu ceļš” un aicina vides izglītības koordinatorus uz diskusiju

Atpakaļ

Vakar, 28. martā Vides izglītības satura centrā norisinājās izlietotā iepakojuma un videi kaitīgu preču apsaimniekošanas uzņēmuma „Zaļā josta” jaunizveidotās vides izglītības īsfilmas „Elektroiekārtu ceļš” prezentācijas pasākums. Uz filmas prezentāciju tika aicināti vides izglītības koordinatori no Latvijas reģioniem, izvērtējot īsfilmas „Elektroiekārtu ceļš” piemērotību skolēnu izglītošanai vides izziņas nodarbību laikā.

Lai nodrošinātu efektīvu elektrisko un elektronisko iekārtu apsaimniekošanu, no katra Latvijas iedzīvotāja gada laikā būtu jāsavāc aptuveni 4 kg nolietotu elektroierīču – tas ir 8000 tonnu bīstamu atkritumu gadā. Latvijā ik gadu ieved 25 000 tonnas elektroiekārtu. Eiropas Savienības direktīvas nosaka, ka 25 % no tām ir jāpārstrādā otrreizējās izejvielās. Lai radītu iespēju tiekties uz šo direktīvu sekmīgu izpildi, „Zaļā josta” izstrādāja vides izglītības īsfilmu „Elektroiekārtu ceļš”, kurā skaidrots elektroiekārtu dzīves cikls, sākot no jaunas elektriskās iekārtas nonākšanas pie gala patērētāja līdz tās nodošanai otrreizējā pārstrādē pēc darbības laika beigām. Filma sniedz atbildes uz jautājumiem, kādēļ nolietotas elektroiekārtas ir videi kaitīgi atkritumi, kā rīkoties patērētājam pēc elektroiekārtas kalpošanas laika beigām un kā tās pareizi jāapsaimnieko. Filmā sniegts ieskats nolietoto elektroiekārtu otrreizējā pārstrādē un stāstīts par ieguvumiem no elektroiekārtu atkritumu pareizas apsaimniekošanas.

Īsfilmas „Elektroiekārtu ceļš” svinīgais atklāšanas pasākums norisinājās 28. martā Valsts izglītības satura centrā, un tajā piedalījās vides izglītības koordinatori no Latvijas reģioniem un preses pārstāvji.

Pateicību par paveikto pauda Valsts izglītības satura centra Dabaszinātņu un vides izglītības speciāliste Velga Kakse, uzsverot, ka arī šī SIA „Zaļā josta” izdotā vides izglītības īsfilma „Elektroiekārtu ceļš” tiks veiksmīgi izmantota mācību procesā. V.Kakse mudināja vides izglītības koordinatorus ne tikai izglītot savus audzēkņus, bet arī filmu rādīt vecāku sapulcēs un izglītot vecākus.

Filmas režisors un producents Juris Garjāns uzsvēra, ka šīs filmas galvenā mērķauditorija ir dažāda vecuma bērni. „Filmas mērķis ir likt skatītājam aizdomāties, kur nonāk elektroiekārtas, kad to dzīves cikls ir noslēdzies, kas ar tām var notikt, ja tās nonāk apkārtējā vidē un parādīt kāda, tad ir pareizā rīcība, lai nolietotās elektroiekārtas nekaitētu videi un cilvēka veselībai,” atklāj J.Garjāns.

Vides izglītības īsfilmas atklāšanas pasākuma noslēdzošo runu teica SIA „Zaļā josta” valdes priekšsēdētājs Jānis Lapsa, uzsverot, ka „Elektroiekārtu ceļš” noteikti nav pēdējais otrreizējo izejmateriālu ceļš, kuru „Zaļā josta” aicinās skolēnus izprast un izzināt. J.Lapsa aktualizēja pastāvošās vides problēmas, atklājot, ka „Mūsdienās arvien vairāk apzināmies, ka atkritumi ir vērtīgi resursi un mūsu pienākums ir tos neizšķērdēt, proti, gādāt par to savākšanu un atkārtotu izmantošanu otrreizējo izejvielu veidā.” J.Lapsa arī atklāja, ka Latvijā strauji attīstās otrreizējo izejvielu pārstrādes nozares. „Mēs varam lepoties, ka „Papīrfabrika „Līgatne”” ražo jaunu papīru tikai un vienīgi no otrreizēji pārstrādātas makulatūras, „Liepājas metalurga” produkcija top no otrreizēji pārstrādātiem metāllūžņiem, līdzīgi sekmīgi darbojas un attīstās dažādas krāsaino metālu un plastmasas pārstrādes rūpnīcas, kas ne tikai gādā par otrreizējo izejvielu reģenerāciju, bet arī palīdz taupīt līdzekļus un vērtīgus resursus,” norāda J.Lapsa.

Filmas prezentācijas pasākumā „Zaļā josta” dāvāja visiem vides izglītības koordinatoriem īsfilmu „Elektroiekārtu ceļš” DVD formātā. „Elektroiekārtu ceļš” tiešsaistes versijā skatāms uzņēmuma „Zaļā josta” mājas lapās www.zalajosta.lv un www.lzj.lv. Aicinām izglītības iestādes pieteikties īsfilmas DVD saņemšanai  SIA „Zaļā josta” birojā Rīgā, Mūkusalas ielā 41b, iepriekš sazinoties pa tālruņa numuriem 67808112,  67808320,  vai zvanot uz mob. tālruni 27099097 .