Jaunumi 2022 /

“Zaļā josta” pulcēja Ventspils pilsētas svētku apmeklētājus

Atpakaļ

Atsaucoties Ventspils bibliotēkas un Ventspils pašvaldības uzaicinājumam, 2022.gada 6. augustā Ventspils pilsētas svētku ietvaros, Ventspils grāmatu svētkos, Rātsnama laukumā SIA “Zaļā josta” izglītoja Ventspils iedzīvotājus un viesus pareizā atkritumu šķirošanā.

Pasākums notika Ventspils Rātslaukumā Europe Direct Ventspils informatīvajā teltī un laukumā, kur valdīja “Zaļās Eiropas” noskaņa. Rūpēs par tīru un zaļu Latviju ar izglītojošo programmu un darbnīcām, pasākumu papildināja arī SIA “Zaļā josta”.

Ieinteresētība par atkritumu šķirošanu bija ļoti liela – vairāk kā 200 cilvēku dažādās vecuma grupās “Zaļā josta” teltī interesējās un no ekspertiem, caur spēlēm uzzināja, kādi atkritumu veidi katrā konteinerā jāliek, ka nolietotām baterijām lielākajos veikalos ir novietotas speciālas kastītes, izlietotus vienreizlietojamos traukus drīkst mest tikai sadzīves atkritumu konteinerā un, ko var mest bioloģiski noārdāmo atkritumu konteineros. Sniegts ieskats pareizā dalītās vākšanas konteineru lietošanā izlietotajam iepakojuma. Izskaidrota pareiza nolietoto elektroiekārtu utilizācijas kārtība. Apmeklētāji izglītoti par videi kaitīgu atkritumu utilizācijas kārtību un vietām, kur videi kaitīgu preču atkritumus utilizēt.

SIA “Zaļā josta” bija sarūpējusi balvas par piedalīšanos dažādās ar atkritumu šķirošanu saistītās spēlēs, padarot atkritumu šķirošanas apgūšanu par aizraujošu, interesantu un ģimeni vienojošu aktivitāti.

Šajā pasākumā varēja uzzināt par Eiropas Zaļā kursa mērķiem klimata un vides aizsardzības politikā, kas vērsti uz labklājīgu un klimatneitrālu nākotni.

Grāmatu svētkus “Mežs ienāk pilsētā” organizēja Europe Direct Ventspils, kuru finansiāli atbalsta Eiropas Komisija, un Ventspils bibliotēka.