Jaunumi 2012 /

„Zaļā josta” sveic visus konkursa „Otru elpu papīram” dalībniekus, kas kopīgiem spēkiem savākuši vairāk kā 1068 tonnas makulatūras

Atpakaļ

Noslēdzies SIA „Zaļā josta” rīkotais makulatūras vākšanas konkurss „Otru elpu papīram”, kas norisinājās sadarbībā ar SIA „Papīrfabrika „Līgatne”” un „Latvijas valsts meži”. Konkurss tika rīkots ar mērķi rosināt bērnus un jauniešus rīkoties videi draudzīgi, lai saudzētu dabas resursus. Ar konkursa palīdzību tika pievērsta bērnu un jauniešu uzmanība makulatūras šķirošanas nepieciešamībai un nozīmei ikdienas dzīvē, kā arī veidota izpratne, ka pareizi sašķiroti un nodoti atkritumi pārstrādei kļūst par vērtīgām izejvielām jaunu produktu ražošanā.

Makulatūras vākšanas konkurss „Otru elpu papīram” norisinājās no 2011. gada oktobra un noslēdzās šī gada aprīlī. Makulatūras vākšanai pieteicās 360 izglītības iestādes no visas Latvijas, kopā savācot 1068 tonnas un 812 kg makulatūras. Vislielāko aktivitāti izrādīja Vidzemes reģions, pārstāvot gandrīz pusi no dalībnieku skaita, bet ceturtdaļa no visiem dalībniekiem nāk no Kurzemes.

Konkursa uzvarētāji, kas savāca vislielāko makulatūras daudzumu uz izglītības iestādi, ir:

1.      Mārupes pamatskola, kura kopā savāca 41247 kg makulatūras;

2.      Rīgas Centra humanitārā vidusskola, kura kopā savāca 28423 kg makulatūras;

3.      Ezeres vidusskolas pirmskolas izglītības grupas, kuras kopā savāca 22398 kg makulatūras.

Konkursa uzvarētāji, kuri savākuši vislielāko makulatūras daudzumu uz vienu audzēkni, ir:

1.      Ezeres vidusskolas pirmsskolas izglītības grupas, savācot 430.73 kg makulatūras uz vienu audzēkni;

2.      Mārupes pamatskola, savācot 242.63 kg makulatūras uz vienu skolēnu;

3.      Vaiņodes novada PII „Zīlīte”, savācot 240.60 kg makulatūras uz vienu audzēkni.

Konkursa aktīvākie makulatūras vācēji:

·         Linards Punenovs no Mārupes pamatskolas, savācot 12,350kg;

·         Loreta Altenburga no Jaunpils vidusskola, savācot 8,995kg

·         Ita Krauze no Ezeres vidusskolas pirmskolas izglītības grupas, savācot 8,700kg;

·         Vanda Kampāne no Viduslatgales Profesionālās vidusskolas, savācot 8,000kg;

·         Laura Andrijonoka no Ikšķiles vidusskolas, savācot 4,344kg;

·         Nils Kazradzis no Rīgas Juglas vidusskolas, savācot 4,333kg;

·         Bruno Borisenoks no Valmieras Pārgaujas sākumskolas, savācot 4,072kg;

·         Signe Pukova no Bauskas 508. jaunsargu vienības, savācot 3,500kg;

·         Dana Šiballo no PII “Gundega”, savācot 3,256kg;

·         Elans Freimanis no Tārgales pamatskolas, savācot 3,123kg;

·         Mārīte Bondare no Rīgas Centra humanitārās vidusskolas, savācot 4,658kg;

·         Brunis Bikšis no Mārupes novada PII “Zeltrīti”, savācot 4,118kg.

Īpašu konkursa atbalstītāja „Getliņi EKO” specbalvu saņem arī Rīgas rajona aktīvākā pirmsskolas izglītības iestāde, kas savākusi vislielāko makulatūras apjomu. Šo titulu izcīnīja Rīgas 262. pirmsskolas izglītības iestāde, kopumā savācot 15739.00kg makulatūras. Iestādes audzēkņi balvā par paveikto saņems 100 kg smaržīgu Latvijā augušu tomātu.

SIA „Zaļā josta” pateicas ne tikai uzvarētājskolām, bet visiem dalībniekiem, kas piedalījās konkursā „Otru elpu papīram”. Visi konkursa dalībnieki tiks sumināti 19. maijā „Zaļās jostas lielās balvas” svētkos, kas norisināsies Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā Berģos.

SIA „Zaļā josta” izsaka pateicību konkursa atbalstītājiem SIA “EKO Latgale”, SIA “ALBA”, SIA “Liepājas RAS”, Līvānu pils, pašvaldības SIA “Dzīvokļu un komunālā saimniecība”, SIA “Marss”, SIA “Veronija”, SIA “Ludzas apsaimniekotājs”, SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi”, SIA “Alba-5”, Alūksnes pilsētas pašvaldības SIA “Rūpe”, SIA “Viduskurzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija”, SIA “Ķilupe”, SIA “Getliņi Eko”, SIA “Saldus komunālserviss”, SIA “Veolia vides serviss” un SIA “Vidzemes serviss” par sniegto ieguldījumu makulatūras otrreizējās pārstrādes sekmēšanu Latvijā.