Jaunumi 2017 /

“Zaļā josta” turpina vieslekcijas par atkritumu šķirošanu un apsaimniekošanu māju vecākajiem

Atpakaļ

2017. gadā turpinās pērn aizsāktais māju pilnvaroto pārstāvju bezmaksas semināru cikls. Semināru ciklā dalībnieki apgūst māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas juridiskos aspektus, grāmatvedību, apsekošanu un remontdarbu plānošanu un finansēšanu, lietvedības pamatus un citus māju pārvaldīšanas aspektus.

Bezmaksas apmācību semināros vada “Rīgas namu pārvaldnieks” speciālisti, kā arī pieredzējuši vieslektori, kuri pārstāv visdažādākās  tēmas, kas saistītas ar nekustamā īpašuma apsaimniekošanas sfēru:

  • Līva Šmitiņa, SIA “Rīgas ūdens” Klientu vadības daļas vadītāja;
  • Edgars Mežvēvers, AS “Rīgas siltums” Mācību centra pasniedzējs;
  • Laima Kubliņa, SIA “Zaļa josta” Mārketinga vadītāja;
  • Liene Rumpane, SIA “Clean R” pārstāve;
  • Sergejs Sidorko, SIA „Latio Namsaimnieks” Dzīvojamo māju pārvaldīšanas nodaļas vadītājs.

Apmācībās var piedalīties ikviens Rīgas pilsētas iedzīvotājs (vēlama vidējā izglītība), taču priekšroka tiek dota pilnvarotajiem pārstāvjiem, kas ir daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopību ievēlētie pārstāvji, kas palīdz nodrošināt sadarbību starp mājas pārvaldnieku un iedzīvotājiem. Māju pilnvaroto pārstāvju pamatuzdevums ir pārstāvēt mājas dzīvokļu īpašnieku intereses, organizēt iedzīvotāju sapulces, izvirzīt mājas uzturēšanas prioritātes, sekot veiktajiem darbiem un to izmaksām, kā arī citas darbības, kas nodrošina daudz efektīvāku komunikāciju starp mājas pārvaldnieku un dzīvokļu īpašniekiem.

Apmācības tiek nodrošinātas latviešu un krievu valodā. Viens apmācību cikls ir piecas nedēļas jeb astoņas nodarbības, kurās iekļautas deviņas tēmas un vieslektoru seminārs.