Jaunumi 2015 /

“Zaļā josta” un Ezis Jostiņš uzsākuši apceļot Clean R Ekoskolu konkursa uzvarētājus

Atpakaļ

Šī gada 18. februārī Ezis Jostiņš kopā ar saviem palīgiem viesojās Rīgas Teikas vidusskolā pie 1. klašu skolēniem, lai 1.a klasei pasniegtu balvas, ko tā nopelnījusi piedaloties projekta Clean R Ekoskolas un “Zaļā josta” kopīgi rīkotajā video konkursā. Pasākumā piedalīties bija uzaicinātas arī pārējo pirmo klašu skolēni.

Bērni kopā ar Ezi Jostiņu noskatījās „Zaļā josta” multfilmiņu „Dāvana” par atkritumu šķirošanu, kopīgi pārrunāja redzēto un iegūtās zināšanas nostiprināja atraktīvās šķirošanas rotaļās. Noslēgumā Ezis Jostiņš aicināja arī pārējās klases iesaistīties „Zaļā josta” rīkotajos ikgadējos makulatūras un izlietoto bateriju vākšanas konkursos, lai kopīgiem spēkiem samazinātu to atkritumu daudzumus, ko varam otrreiz pārstrādāt, kā arī samazinātu bateriju kaitīgo ietekmi uz vidi, ja tās nonāk vidē.

„Zaļā josta” izsaka lielu pateicību arī 1.a klases audzinātājai Evijai Augustānei par bērnu iesaistīšanu dažādos vides projektos, tādējādi jau no mazotnes veicinot bērnos interesi un atbildības sajūtu pret apkārtējo vidi, kurā mēs paši dzīvojam.