Jaunumi 2014 /

„Zaļā josta” un RTU studenti rīko izglītojošu vieslekciju Rīgas Centra humanitārā vidusskolā, mācot pirmklasniekus pareizi šķirot atkritumus

Atpakaļ

Šo piektdien, 24. oktobra pēcpusdienā „Zaļā josta” un Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Inženierekonomikas un vadības fakultātes ekonomikas studenti rīko kopīgu izglītojošu vieslekciju Rīgas Centra humanitārā vidusskolā (RCHV) ar mērķi izglītot skolēnus pareizā rīcībā ar atkritumiem un mācot šķirot ikdienā radušos atkritumus. Nodarbības paredzētas pirmo klašu audzēkņiem, jau no sākumskolas radinot bērnus pie atbildīgas un videi draudzīgas rīcības.

Līdz ar skolas gaitu uzsākšanu ievērojami paplašinās bērnu zināšanu loks. Tādēļ „Zaļā josta” uzskata, ka ir svarīgi jau no pirmās klases aktualizēt vides saudzēšanas un atkritumu šķirošanas jautājumus, paralēli obligātajiem mācību priekšmetiem mācot bērniem pareizi šķirot atkritumus. Skolā gūtās zināšanas bērni varēs pielietot ikdienā, kā arī aicināt ģimenes locekļus ikdienā nemest atkritumus zemē, bet gan nodot tos pārstrādei.

Kopā ar „Zaļā josta” speciālistu un RTU studentiem pie pirmklasniekiem ciemos dosies Ezītis Jostiņš, kas ar aizraujošu spēļu palīdzību parādīs, kā pareizi jāšķiro atkritumi, kā arī, kurā konteinerā jāmet stikla, papīra plastmasas un citi biežāk sastopamie otrreizējai pārstrādei piemērotie atkritumi.

„Zaļā josta” izveidojusies ilgstoša sadarbība ar Rīgas Centra humanitāro vidusskolu dažādos vides projektos. RCHV aktīvi piedalās „Zaļā josta” rīkotajos otrreizējo izejvielu vākšanas konkursos. Pērn izcīnīta pirmā vieta makulatūras vākšanas konkursā „Tīrai Latvijai!”, visiem skolēniem sadarbojoties, savācot un pārstrādei nododot 28902 kg makulatūras. Arī iepriekš „Zaļā josta” ar izglītojošu vieslekciju par atkritumu šķirošanu apciemojusi RCHV skolēnus.