Jaunumi 2023 /

“Zaļā josta” vada vieslekciju uzņēmumā “Arvato Systems Latvia”

Atpakaļ

Atsaucoties uzņēmuma aicinājumam SIA “Zaļā josta” pārstāve Aija Caune 2023.gada 27.aprīlī vadīja vieslekciju uzņēmuma darbiniekiem angļu valodā par pareizas atkritumu šķirošanas principiem “How to live more responsible: Why it is important to minimise, sort and recycle waste”.

Lekcijas laikā darbinieki tika izglītoti par sekojošiem jautājumiem:

  • Kāpēc šķirot atkritumus ir būtiski;
  • Atkritumu apsaimniekošanas valsts stratēģija;
  • Kā pareizi šķirot un utilizēt izlietotā iepakojuma atkritumus;
  • Kā pareizi šķirot un utilizēt videi kaitīgo preču atkritumus;
  • Kā pareizi šķirot un utilizēt nolietotās elektroiekārtas;
  • Kā rīkoties ar tekstilatkritumiem;
  • Bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošanas iespējas;
  • Sadzīves bīstamo atkritumu utilizācija;
  • Kā uzzināt par sev tuvāko publisko šķiroto atkritumu nodošanas vietu

Kā šķirotie atkritumi var kalpot kā otrreizējie resursi

Vieslekciju noklausījās 100 darbinieki.

“Arvato Systems” Latvia ir starptautiskās Bertelsmann grupas IT sistēmu atbalsta uzņēmums, kas izstrādā inovatīvus IT risinājumus, piesaista klientus mākonī, integrē digitālos procesus un pārņem IT sistēmu darbību un atbalstu, un ir ceļā uz atkritumu samazināšanas un atkritumu šķirošanas vides ieviešanu ikdienas uzņēmuma darbībā.

Pēc Lekcijas noklausīšanās lektore atbildēja uz klausītāju jautājumiem:

-par dažādu iepakojumu šķirošanu, piemēram,  tetrapaku šķirošanu,

-vai un cik daudz iepakojums pirms iemešanas šķirošanas konteinerā būtu jāmazgā,

– par to, kas notiek ar sadzīves atkritumiem, ja tajos ir iemests iepakojuma materiāls no plastmasas, papīra, – par to kas notiek ar iepakojumu, kas nav derīgs tālāki pārstrādei u.c.