Jaunumi 2014 /

“Zaļā josta” veiktajā pētījumā atklājas, ka atkritumus regulāri ikdienā šķiro tikai trešdaļa Latvijas iedzīvotāju

Atpakaļ

SIA “Zaļā josta” šī gada rudenī veikusi iedzīvotāju domas aptauju ar mērķi uzlabot dalītu atkritumu vākšanu Latvijas pašvaldībās un veicināt sabiedrības aktīvāku iesaisti atkritumu šķirošanā. Aptauja veikta sadarbībā ar “SolidData” un tajā piedalījās vairāk nekā 1000 respondentu, pārstāvot gan Latvijas pilsētas, gan lauku teritorijas.

Pētījumā noskaidrojās, ka apmēram trešajai daļai respondentu atkritumu šķirošanas konteineri atrodas pie mājām, savukārt piektā daļa aptaujāto norādījusi, ka līdz atkritumu šķirošanas konteineru pie mājām nav, bet tomēr tuvākajā apkaimē tie ir pieejami. Tas nozīmē, ka vairāk nekā pusei Latvijas iedzīvotāju ir nodrošināta atkritumu šķirošana dzīvesvietas tuvumā.

Pētījumā tika noskaidrots, ka tikai 34% respondentu ikdienā šķiro atkritumus, bet 32% to veic neregulāri. Savukārt trešdaļa respondentu atzīst, ka ikdienā atkritumus nešķiro nemaz. No izplatītākajiem atkritumu veidiem iedzīvotāji visbiežāk šķiro iepakojuma atkritumus – papīru, kartonu, stiklu un plastmasas atkritumus, kā arī utilizē bīstamos atkritumus – baterijas, spuldzes, lakas, krāsas, līmes utt.

Analizējot to iedzīvotāju viedokli, kas ikdienā atkritumus nešķiro, ir izkristalizējušies vairāki būtiskākie iemesli, kādēļ iedzīvotāji vēl joprojām nav iesaistījušies atkritumu dalītā vākšanā pārstrādei. Gandrīz puse respondentu jeb 47.3% aptaujāto min iemeslu, ka tuvumā nav dalītās vākšanas konteineru šķirotajiem atkritumiem. Savukārt piektdaļa jeb 21.7% aptaujāto saskārušies ar problēmu, ka mājās nav vietas vairākām atkritumu tvertnēm, lai sašķirotu atkritumus. Iedzīvotāju biežāk konstatētās problēmas atkritumu apsaimniekotāju darbā ir dalītās vākšanas konteineru trūkums šķirotajiem atkritumiem un reta atkritumu konteineru iztukšošana, kā dēļ dzīvesvietas tuvumā regulāri veidojas atkritumu kaudzes.

Pētījumā respondentiem tika vaicāts, cik daudz iedzīvotāji būtu gatavi piemaksāt par atkritumu savākšanu un izvešanu, lai viņu dzīvesvietā tiktu nodrošināta dalīta atkritumu vākšana. Respondentu viedoklis pārliecinoši pierādīja, ka atkritumu šķirošanas iespējām ir jābūt bez maksas. Trīs ceturtdaļas respondentu jeb 74.9% respondentu nav gatavi papildu piemaksāt par atkritumu šķirošanas iespējām, savukārt tikai piektdaļa jeb 21.7% no aptaujātajiem būtu gatavi atkritumu apsaimniekošanas rēķinu palielināt par 15%.