Jaunumi 2015 /

“Zaļā josta” viesojas Rēzeknē – vides izglītības pasākumā “Burto dabā, vidē, visumā!’’

Atpakaļ

Ar moto: “Rūpes par zemi ir ikviena cilvēka pienākums. Taupīsim dabas resursus un nepiesārņosim vidi, atbalstīsim videi draudzīgu dzīvesveidu un mudināsim līdzcilvēkus dzīvot sadraudzībā ar sevi un dabu” šā gada 12. martā Rēzeknē notika Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes, sadarbībā ar SIA ,“ALAAS’’ un Rēzeknes valsts poļu ģimnāziju rīkotais vides pasākums Rēzeknes, Ludzas pilsētu un novada skolēniem. Uzstāties ar īpašu interaktīvu lekciju par atkritumu šķirošanu tika ielūgta arī “Zaļā josta”.

“Zaļā josta” pārstāvji bērniem un to skolotājiem stāstīja par atkritumu šķirošanu. Pasākuma gaitā SIA “ALAAS’’ pārstāve Edīte Čepule pastāstīja arī par atkritumu šķirošanas iespējām Rēzeknē un pārējā apsaimniekošanas teritorijā, uzsverot, ka šķirot atkritumus var katrs, jābūt tikai gribai to darīt.

Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas direktore V.Šidlovska informēja, ka skolā atkritumi tiek šķiroti jau 5 gadus, tagad tā ir skolas dzīves neatņemama sastāvdaļa. Liela nozīme šajā procesā ir tieši skolotāju nostājai. It īpaši lielu paldies direktore izteica skolotājai Anitai Vaivodei, jo viņa spēj skolēnos ieaudzināt vēlēšanos “dzīvot zaļi un atbildīgi’’.

Pasākuma otrajā daļā tika izspēlētas 12 vides izziņas spēles par tēmu “Vide un ceļošana” (IZM VISC konkursa 1.kārta). Visas spēles bija interesantas, izzinošas, bet galvenais – pašu skolēnu veidotas.

Žūrija izvērtēja visas spēles un 1.pakāpe tika piešķirta divām spēlēm – Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas 9.klases skolēnu spēlei “Georisks’’ un Ludzas novada Pildas pamatskolas 9.klases skolēnu spēlei “Pasaules plašumos’’.

SIA “ALAAS” veicināšanas balva tika piešķirta Rēzeknes 3.vidusskolas skolēnu radītajai spēlei “Ceļojums pa Latviju”, jo spēles laikā Princese EKO māca bērniem saudzēt mežu – savākt atkritumus un pareizi tos sašķirot.