Jaunumi 2024 /

“Zaļā josta” viesojas uzņēmumā “Kaamos Latvija” ar vieslekciju par atkritumu šķirošanu

Atpakaļ

2024.gada 12.aprīlī ražotāja atbildības sistēmas uzņēmuma “Zaļā josta” pārstāve Aija Caune viesojās uzņēmumā “Kaamos Latvija” ar informatīvu vieslekciju par atkritumu šķirošanas nepieciešamību “Kāpēc šķirot atkritumus ir nozīmīgi? Atkritumi kā resursi”.

Pasākuma mērķis bija  izglītot uzņēmuma darbiniekus un paplašināt viņu zināšanas par atkritumu šķirošanu, sniegt ieskatu aktualitātēs atkritumu apsaimniekošanas jomā Latvijā, sniegt atbildes uz šādiem jautājumiem:

– Kāpēc atkritumu šķirošana ir būtiska;
– Kāpēc ir svarīgi samazināt atkritumu daudzumu, šķirot un pārstrādāt atkritumus;
– Atkritumu apsaimniekošanas valsts stratēģija;
– Kā pareizi šķirot un nodot izlietotā iepakojuma atkritumus;
– Kā pareizi šķirot un nodot videi kaitīgo preču atkritumus;
– Kā pareizi šķirot un nodot nolietotās elektroiekārtas;
– Kā rīkoties ar tekstilatkritumiem;
– Bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošanas iespējas;
– Sadzīves bīstamo atkritumu nodošanas iespējas;
– Kur sameklēt sev tuvāko šķiroto atkritumu nodošanas vietu.

Ņemot vērā, ka “Kaamos Latvija” uzņēmuma pamatdarbība  ir būvniecība un nekustāmo īpašumu attīstība, šajā vieslekcijā tika sniegts ieskats un tā sasaucās ar uzņēmuma ikdienas izaicinājumiem atkritumu šķirošanā, dodoties ilgtspējas virzienā tieši atkritumu šķirošanā būvlaukumā. Tādēļ lekcijā tika pārrunāts, kas jāņem vērā nākotnē atkritumu šķirošanas izpratnē projektējot jaunos daudzdzīvokļu namus un lektore pastāstīja par Vadlīnijām būvniecības atkritumu šķirošanai būvlaukumā komercobjektos un publisko būvdarbu projektos, kas šobrīd tiek izstrādātas projektā  LIFE20 IPE/LV/000014 – No atkritumiem uz resursiem.

Vieslekciju apmeklēja un noklausījās vairāk kā 40 uzņēmuma darbinieki gan klātienē, gan attālināti. Vieslekcijas noslēgumā darbinieki pārbaudīja savas iegūtās zināšanas atkritumu šķirošanas meistarklasē, kā arī iesaistījās aktīvā diskusijā, kuras laikā tika skaidroti visi neskaidrie jautājumi saistībā ar pareizu atkritumu šķirošanu.