Jaunumi 2022 /

“Zaļā josta” dalība Kuldīgas Velo Festivālā 2022

Atpakaļ

Atsaucoties Kuldīgas pašvaldības uzaicinājumam, 2022.gada 4.jūnijā SIA “Zaļā josta” pārstāvji piedalījās Kuldīgas Velo festivālā ar “Zaļā josta” izziņas stendu par atkritumu šķirošanu un aicināja festivāla dalībniekus pārliecināties par savu veiklību un atjautību, aktīvi iesaistoties piedāvātajās plašā klāsta vides spēlēs. Vairāk nekā 160 pasākuma dalībnieki piedalījās uzņēmuma rīkotajās izzinošajās aktivitātēs, pilnveidoja savas atkritumu šķirošanas prasmes, uzzināja vairāk par tuvākajām šķiroto atkritumu utilizēšanas vietām, kā arī pārliecinājās, ka šķirot atkritumus ir nozīmīgi un izdevīgi. “Zaļā josta” stendā tika īpaši aktualizēta būtiskākā informācija par šādām šķiroto atkritumu pozīcijām:

Izlietotais iepakojums;

Videi kaitīgas preces;

Nolietotas elektoiekārtas;

Bioloģiski noārdāmie atkritumi;

Bīstamie atkritumi;

Tekstilatkritumi.

Kuldīgas Velo festivālā īpašs uzsvars tiek likts uz videi draudzīga dzīves stila popularizēšanu un iedzīvināšanu, tādēļ, lai mudinātu iedzīvotāju paradumu maiņu, tā dalībnieki tiek iepazīstināti ar dažādiem videi draudzīgiem dzīvesveida paradumiem, kā, piemēram, atkritumu šķirošana, videi draudzīga transporta izvēle, energoefektivitāte, u.c. paradumiem.

Kuldīgas Velomaratonā piedalījās vairāk nekā 1050 reģistrētu dalībnieku no visas Latvijas – ģimenes ar bērniem un individuāli interesenti. SIA “Zaļā josta” stendu apmeklēja un tā izzinošajās aktivitātēs praktiski iesaistījās vairāk kā 160 apmeklētāju.