Jaunumi 2005 /

Zaļās jostas stipendija

Atpakaļ

SIA “Zaļā Josta” šogad izsludināja stipendiju konkursu Latvijas Universitātes pilna laika studentiem. Stipendiju mērķis ir veicināt studējošo interesi un dziļāku izpratni par jautājumiem, kas saistīti ar atkritumu apsaimniekošanu kopumā, kā arī specifiski ar izlietoto iepakojumu – tā nelabvēlīgo ietekmi uz vidi, savākšanas, pārstrādes, atkārtotas izmantošanas un apsaimniekošanas iespējām.

Stipendiju komija, izvērtējot iesniegtos darbus, nolēma nepiešķirt nevienam no pretendentiem pirmās vietas prēmiju, bet gan divas otrās un divas trešās vietas prēmijas.

Šī gada 1.oktobrī Latvijas Universitātes lielajā aulā notika svinīgs pasākums, kura ietvaros SIA “Zaļā josta” finanšu direktors Mārtiņš Janevics apsveica SIA “Zaļā josta” stipendiātus!

SIA “Zaļā josta” stipendiāti:

 • 2.vieta – stipendija 500 LVL
  Ēriks Mežalis (attēlā) pētījums “Publiskais iepirkums un koncesija atkritumu apsaimniekošanā”

 • 2.vieta – stipendija 500 LVL
  Andas Stiebres
  (attēlā) pētījums “Atkritumu plūsmas samazināšanas iespējas Ventspils mājsaimniecībās”

 • 3.vieta – stipendija 300 LVL
  Lauras Akurāteres
  un Andra Saulīša (attēlā) pētījums ” Sabiedrības līdzdalības veicināšana atkritumu apjoma samazināšanas procesos ar mērķi attīstīt ilgspējīgu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmu: Sabiedrisko attiecību stratēģijas izstrāde.”

 • 3.vieta – stipendija 300 LVL
  Litas Prātiņas
  pētījums “Finansējums modernu atkritumu apsaimniekošanas projektu ieviešanai.”

Stipendiju komisijas sastāvs:

 • Jānis Švirksts – Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātes dekāns
 • Māris Kļaviņš – Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas fakultātes dekāns
 • Jānis Vilgerts – a/s BAO valdes priekšsēdētājs
 • Velga Vilciņa – biedrības “Latvijas Zaļā josta” valdes priekšsēdētāja

Konkursa nosacījumi:

 • Konkursam varēja pieteikties Latvijas Universitātes studenti, kas stipendijas pieteikšanas brīdī studē pamat līmeņa vai otrā līmeņa pilna laika studiju programmās.
 • Tika plānots, ka uzvarējušo pētījumu autori balvās saņems Ls 300, Ls 500 un Ls 1 000 lielas stipendijas.
 • Konkursam iesniedzamo darbu vadlīnijas bija formulētas 15 tēmās, kuras vieno pētījumu praktiskā orientācija un pielietojums, un tieši šis aspekts bija to izvērtēšanas galvenais kritērijs.
 • Konkursam varēja iesniegt arī pašu izvēlētas tēmas, kas atbilst augstāk minētajiem kritērijiem.
 • Par pamatu pētījumam varēja izmantot arī savu kursa, bakalaura, maģistra vai citu savu autordarbu.
 • Darbus varēja izstrādāt un iesniegt gan individuāli, gan grupā.
 • Pieteikumi stipendijām bija jāiesniedz līdz 2005.gada 15.jūnijam Latvijas Universitātes Studentu servisā Raiņa bulv.19.