Jaunumi 2012 /

Zināmi uzvarētāji un noslēdzies konkurss „Caur izpratni – aktīvai rīcībai”

Atpakaļ

Ir noslēdzies biedrības „Latvijas Zaļā Josta” organizētais konkurss „Caur izpratni-aktīvai rīcībai”, kas  tika organizēts Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) konkursa „Sabiedrības izpratnes attīstīšana par siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanas nozīmi un iespējām”  ietvaros. Noslēguma kārta norisinājās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā.

Veicot konkursa „Caur izpratni – aktīvai rīcībai” uzdevumus, skolēni atklāja, ka ar savu rīcību ikdienā var samazināt klimata izmaiņu cēloņus, vienlaicīgi ekonomējot skolas līdzekļus. Skolēni kopš rudens savās skolās veica vides auditus, noskaidrojot, cik efektīvi skola patērē elektroenerģiju, siltumenerģiju, kā izmanto ūdens resursus un piedalās atkritumu apsaimniekošanā. Visām šīm darbībām nepieciešama enerģija, kuras iegūšanai no fosilajiem  energoresursiem veidojas siltumnīcefektu izraisošās gāzes, kas ietekmē izmaiņas klimatā.

Reģionālajos konkursos Latgalē, Vidzemē, Kurzemē, Zemgalē un Pierīgā žūrija izvirzīja labākās skolas noslēguma konkursa kārtai.

Skolēnu komandas bija sagatavojušas pētniecības darbu prezentācijas, kuru gaitā iepazīstināja klātesošos ar savu skolu ēku apsekošanas rezultātiem un secinājumiem par siltuma zudumiem, par ūdens saimniecību un atkritumu apsaimniekošanu. Konkursa žūrijas nozares eksperti un profesionāļi katrai komandai papildus vaicāja par energoefektivitātes jautājumiem, lai pārliecinātos, vai dalībnieki izprot, kā rodas metāna gāze, ar ko tā atšķiras no COgāzes un kā to emisijas ietekmē klimata pārmaiņas un kāds tam visam sakars ar skolas apsaimniekošanu un skolēnu ieradumiem. 

Vides audita gaitā veiktie aprēķini, konkursa darbu prezentācija un atbildes uz jautājumiem veidoja žūrijas novērtējuma punktu tabulu, kas noteica konkursa noslēguma rezultātus.

Visas skolas, kuras bija izvirzītas noslēguma kārtai – Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskola, Grobiņas ģimnāzija, Jaunpiebalgas vidusskola, Jelgavas 6.vidusskola, Jersikas pamatskola, Mālpils Profesionālās vidusskola, Ozolu pamatskola, Rīgas Rīnūžu vidusskola, Ropažu vidusskola, Skaistkalnes vidusskola, Talsu pamatskola, Vaboles vidusskola, Vecumnieku vidusskola, Zvejniekciema vidusskola un Žīguru pamatskola – ieguva piemiņas un pārsteiguma balvas no biedrības „Latvijas Zaļā Josta” un nomināciju „Videi draudzīga skola”.

1.vietu ieguva Vecumnieku vidusskolas komanda “Ašie Zaļie”, 2.vietu – Jersikas pamatskolas komanda “Zaļdari” un 3.vietu Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskolas komanda „Mazie zaļie”.
Savukārt, 4. un 5.vietas ieguvējas Rīgas Rīnūžu vidusskolas komanda “Ekorīnūži” un Zvejniekciema vidusskolas komanda ieguva žūrijas simpātijas balvas.
 

Uzvarētāju un simpātiju balvas ieguvušās skolas dosies ceļojumā uz Tallinu un Helsinkiem, apmeklējot tur zinātnes centru HEUREKA. Šo ceļojumu atbalsta tūrisma firma „IMPRO CEĻOJUMI”.

Savukārt 27.martā Latvijas Dabas muzejā visi interesenti tiek aicināti uz labas prakses semināru, kurā būs iespēja iepazīties ar konkursa „Caur izpratni – aktīvai rīcībai” uzvarētāju darbiem, pieredzi un žūrijas ekspertu vērojumiem un ieteikumiem.